9 Μαΐου 2021

Breaking News

Webinar – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ για Απλογραφικά και Διπλογραφικά

Webinar – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ για Απλογραφικά και Διπλογραφικά
Φόρτωση χάρτη...

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 26/04/2021
15:00 - 21:00

Τοποθεσία
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ

Κατηγορία


Webinar – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ για Απλογραφικά και Διπλογραφικά

 Πότε; ΔΕΥΤΕΡΑ 26/04/2021 (15:00-21:00) – 6 ώρες

Euepixeirein Webinar – εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής Zoom.

Με Εισηγητή τον κ. Καλαμαρά Νικόλαο

 

Απευθύνεται σε:

  • Λογιστές, Φοροτεχνικούς,
  • Προϊσταμένους & Στελέχη Επιχειρήσεων,
  • Υπεύθυνους Φορολογικής παρακολούθησης Επιχειρήσεων
  • Οικονομικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων,
  • Νέους Λογιστές και
  • Φοιτητές

 

Σκοπός και Θεματολογία Προγράμματος:

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις διαδικασίες κλεισίματος των βιβλίων είτε αυτά τηρούνται απλογραφικά, είτε τηρούνται διπλογραφικά. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

1) Στις διαδικασίες ελέγχου των εκκρεμών δελτίων αποστολής – τιμολογήσεων και στις εκπτώσεις λόγου κύκλου εργασιών.

2) Στη συμφωνία της Γενικής Λογιστικής με τα επιμέρους κυκλώματα της εμπορικής διαχείρισης κλπ.

3) Στους ελέγχους των υπολοίπων των λογαριασμών πελατών, προμηθευτών , πιστωτών κλπ για όσους εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα καθώς και των διαφόρων δοσοληπτικών λογαριασμών .

4) Στη διενέργεια της φυσικής απογραφής των αποθεμάτων και την αποτίμηση αυτών καθώς και τις εγγραφές χρονικής τακτοποίησης αγορών εξόδων εσόδων.

5) Στη διενέργεια των αποσβέσεων και τις συμφωνίας του μητρώου παγίων με τη γενική λογιστική.

6) Στους ελέγχους του ΦΠΑ και τις συμφωνίες με τα δεδομένα των βιβλίων. Υπολογισμός Prorata κλπ.

7) Στον υπολογισμό της φορολογικής ζημιάς που δικαιούται να μεταφέρει η επιχείρηση.

8) Στον υπολογισμό του φόρου του τρέχοντος έτους μετά και την σύνταξη των καταστάσεων της φορολογικής αναμόρφωσης (Μόνιμες Διαφορές)

9) Στον προσδιορισμό των προσωρινών διαφορών και στη σύνταξη του πίνακα Ε του εντύπου Ε3 (Λογιστική Βάση-Φορολογική Βάση- ημερολόγιο προσαρμογών) με παραδείγματα και εφαρμογές .

10) Στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ για το απλογραφικό και το διπλογραφικό σύστημα τήρησης βιβλίων.

 

Επίλυση Ερωτημάτων:

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα

  • Παραδείγματα και Εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

 

  • Εισηγητής: κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ:

Webinar – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ για Απλογραφικά και Διπλογραφικά

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 – 6147341

Email: info@euepixeirein.gr

Site: www.euepixeirein.gr

Related posts