18 Ιουνίου 2024

ΑΑΔΕ: Ορθή Συμπλήρωση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που υποβάλλονται για τη Βεβαίωση και Είσπραξη της Αιθυλικής Αλκοόλης και των Αλκοολούχων προϊόντων

ΑΑΔΕ: Ορθή Συμπλήρωση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που υποβάλλονται για τη Βεβαίωση και Είσπραξη της Αιθυλικής Αλκοόλης και των Αλκοολούχων προϊόντων

Δημοσιεύτηκε η με αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β1149554ΕΞ2017 Εξαιρετικά Επείγουσα εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2017 και με Θέμα:

«Ορθή Συμπλήρωση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που υποβάλλονται για τη Βεβαίωση και Είσπραξη της Αιθυλικής Αλκοόλης και των Αλκοολούχων προϊόντων»

Διαβάστε ολόκληρη τη ΔΕΦΚΦ Β1149554ΕΞ2017 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε την, αμέσως παρακάτω on line:

Related posts