17 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί για τη χρήση 2013

Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί για τη χρήση 2013

Αναστολή υποβολήςΣύμφωνα με την ΠΟΛ 1056/19-2-14, λόγω πληθώρας των ηλεκτρονικών εφαρμογών που είναι σε εξέλιξη, ανακοινώθηκε Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους για τη χρήση 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                                                                                                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                                                                                                                                   ΠΟΛ. 1056

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ A΄                                                                                                                                                                                                                                               ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Πληροφορίες:

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210- 3375314

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης

Ταχ. Κώδικας: 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Mε τις διατάξεις των περιπτώσεων ζ’, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν.3943/2011(ΦΕΚ Α΄ 66) προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

2. Δεδομένης της πληθώρας των ηλεκτρονικών εφαρμογών που είναι σε εξέλιξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) και του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), αναστέλλεται η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων για τη χρήση 2013.

Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Θ. Θεοχάρης

 Συντακτική ομάδα ΤaxCoach.gr

Related posts