23 Απριλίου 2024

Η εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου, στο Λιανικό Εμπόριο τον Νοέμβριο 2016

Η εξέλιξη των Δεικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου, στο Λιανικό Εμπόριο τον Νοέμβριο 2016

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Νοέμβριο 2016, είχαν ως εξής:

  • Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2015, σημείωσε αύξηση κατά 1,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2016 σημείωσε μείωση κατά 4,3%.
  • Ο Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2015, σημείωσε αύξηση κατά 3,6% και σ ε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2016 σημείωσε μείωση κατά 2,4%.
  • Ο Εποχικά Διορθωμένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κλπ) Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2016 σημείωσε μείωση κατά 0, 7%.
  • Ο Εποχικά Διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2016 σημείωσε μείωση κατά 0,2%.

 

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (σε τρέχουσες τιμές)

Η μεταβολή του Δείκτη Κύκλου Εργασιών κατά 1,8% τον μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2015, προήλθε κυρίως από τις παρακάτω κατηγορίες:

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές)

Η μεταβολή του Δείκτη Όγκου κατά 3,6% τον μήνα Νοέμβριο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2015, προήλθε κυρίως από τις παρακάτω κατηγορίες:

Related posts