18 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Βουλή των Ελλήνων: Ανακοίνωση καταληκτικής ημερομηνίας ελέγχου Πόθεν Έσχες

Βουλή των Ελλήνων:  Ανακοίνωση καταληκτικής ημερομηνίας ελέγχου Πόθεν Έσχες

Η Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κυρία Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, αποφάσισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για περάτωση του ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (χρήση 2015) είναι η 23η Φεβρουαρίου 2018.

Μετά την ημερομηνία αυτή, οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης που δεν έχουν τακτοποιηθεί θα εισαχθούν στην Επιτροπή ως ελλιπείς ή ανακριβείς.

Related posts