22 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

ΓΓΔΕ: Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού σε Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα

ΓΓΔΕ: Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού σε Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα

ΓΓΔΕ: Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού σε Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, παρουσίασε τον παραπάνω χρήσιμο Οδηγό, ανανεωμένο και συμπληρωμένο.200515-3

Διαβάστε ολόκληρο το χρήσιμο Οδηγό, εδώ.

Τα περιεχόμενά του, είναι τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος,
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος;
 • Που υποβάλλεται η δήλωση;
 • Πως και πότε υποβάλλεται η δήλωση
 • Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης; 
 • Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται φόρος; 
 • Επιβάλλεται φόρος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών ή δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων;
 • Πως δικαιολογείται τυχόν διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και η αγορά περιουσιακών στοιχείων;
 • Πως καταβάλλεται ο φόρος; 
 • Πόσες και ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδημάτων;
 • Ποιες είναι οι κλίμακες φορολογίας εισοδήματος;
 • Υπάρχουν εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς;
 • Υπάρχει υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1136/10.06.2013;
 • Υπάρχει διαδικασία μεταβολής της κατοικίας ή διαμονής;
 • Υπάρχει διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας μετά την 01-01-2014;

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα που αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες χωρίς φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
 • Φορολογία εισοδήματος από τόκους και δικαιώματα που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες χωρίς φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
 • Φορολογία εισοδήματος από ακίνητη περιουσία από αποκτούν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες χωρίς φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
 • Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ κ.ά..

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες – πάντα πρόσφατα ενημερωμένες

• Αὐξημένη ἀνταγωνιστικότητα; … Εὐεπιχειρεῖν !

Διαφημιστείτε στο TaxCoach.gr. Επικοινωνήστε μαζί μας, στο info@taxcoach.gr, για να ακούσετε την πρότασή μας.

✎ ΕΣΕΕ: «Η ακτινογραφία της αγοράς μέσα από τους αριθμούς της ελληνικής οικονομίας»
✎ Οδηγίες για τους συμπληρωμένους Κωδικούς στο TaxisNet για την Φορολογική Δήλωση του 2015

✎ ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2015-2016

Όλα τα σημαντικά Νέα των τελευταίων ημερών, καταχωρισμένα για την ευκολία σας, σε Γενικά οικονομικά και Χρηστικά

Related posts