27 Ιανουαρίου 2023

Breaking News

ΓΓΔΕ: Φορολογική μεταχείριση ποσού από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας

ΓΓΔΕ: Φορολογική μεταχείριση ποσού από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας

Δημοσιεύτηκε η ΔΕΑΦΑ1035254 ΕΞ2016 της ΓΓΔΕ με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2016 και με θέμα:

«Φορολογική μεταχείριση ποσού από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας»

Σε αυτήν αναφέρεται ότι:

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/13, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως επιχειρηματική συναλλαγή θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη, με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά, με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

2. Σύμφωνα με όσα τίθενται υπόψη μας στο αίτημά σας, μουσικό όργανο μεγάλης αξίας που έχετε στην κατοχή σας, λόγω του επαγγέλματός σας σαν μουσικός, πριν από έτος 1979, πρόκειται να το πουλήσετε.

3. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων περί φορολόγησης του ποσού που εισπράττεται από την πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας, σαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, διότι όταν αυτό το αντικείμενο αυτό αποκτήθηκε, δεν αποκτήθηκε με σκοπό να πουληθεί και συνεπώς, η μεταπώλησή του, δεν συνιστά μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Διαβάστε την ΔΕΑΦΑ1035254 ΕΞ2016 αναλυτικά, εδώ.

Related posts