26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Δημοσιεύτηκαν τα Αποτελέσματα του Προγράμματος της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Δημοσιεύτηκαν τα Αποτελέσματα του Προγράμματος της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής τους. Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα (δεξιά) και θα κληθούν τις επόμενες ημέρες, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά ένταξης.

Δείτε το pdf με τα αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες, εδώ. Αφού ανοίξετε το pdf, κάνετε αναζήτηση, πατώντας Ctrl + F, ανοίγει ένα πεδίο, στο οποίο μπορείτε να βάλετε ένα κριτήριο αναζήτησης: αυτό μπορεί να είναι η ονομασία της επιχείρησης – project (όπως δηλώθηκε, πάντα, στην αίτηση) ή ο Κωδικός Πράξης (ένα νούμερο του τύπου Ν2ΝΦ-04999), που βρίσκετε στην πρώτη σελίδα του Submission Form. Προσοχή διότι εάν η λέξη της αναζήτησης είναι ελληνική και βάλετε με αγγλικά, δεν θα το βρει ή και το αντίθετο.

Από το ‘σκανάρισμα’ των δυνητικών επιτυχόντων που κάναμε, διαπιστώσαμε προτάσεις που από τον τίτλο τους, φανερώνουν ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν υψηλή βαθμολογία και συνεπώς να είναι στους επιτυχόντες. Εάν εσείς, είχατε κάνει πρόταση, σοβαρή και καλά δομημένη, ψάξτε το λιγάκι και εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε ένσταση.

Related posts