22 Οκτωβρίου 2018

Breaking News

Δυνατότητα συνταξιοδότησης με 25 έτη ασφάλισης – Ποιοι και πως

Δυνατότητα συνταξιοδότησης με 25 έτη ασφάλισης – Ποιοι και πως

Δυνατότητα συνταξιοδότησης με 25 έτη ασφάλισης – Ποιοι και πως: Υπάρχουν ακόμα διατάξεις που δίδουν την δυνατότητα σε ορισμένους, να συνταξιοδοτηθούν με 25 έτη ασφάλισης με ολόκληρη σύνταξη ή έστω, μειωμένη.συνταξιοδότηση

Συγκεκριμένα για ασφαλισμένους στα πρώην ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών υπάρχει η δυνατότητα, να ‘κλειδωθεί’ συνταξιοδότηση με 25ετία υπηρεσίας, παραλλήλως με όριο ηλικίας.

Η συμπλήρωση 25ετίας που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση στο Δημόσιο, αφορά για άνδρες και γυναίκες σε πραγματικό χρόνο ασφάλισης ή και σε πλασματικό. Θεμελιώνεται το δικαίωμα με την 25ετία και με την συμπλήρωση του απαιτούμενου ηλικιακού ορίου. Έτσι, μπορεί κανείς να συνταξιοδοτηθεί.

Η 25ετία λοιπόν για την θεμελίωση, συμπληρώνεται με τα έτη πραγματικής ασφάλισης, όπως και αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων, όπως για παράδειγμα, ο χρόνος στράτευσης, χρόνος γονικών αδειών, εκπαιδευτικών αδειών, φοίτησης, κύησης και λοχείας κ.ά..

Για τους ασφαλισμένους στα ειδικά ταμεία της περιόδου 1983 έως και το 1992, προβλέπεται:

Οι άνδρες που έως το τέλος του 2012 συμπλήρωσαν 25ετία, δύνανται να βγουν στη σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών με πλήρη σύνταξη ή 60 ετών με μειωμένη.

Προϋπόθεση είναι να υφίστανται 750 ημέρες ασφάλισης στην τελευταία προ της αιτήσεως, πενταετία.

Εάν η θεμελίωση από το 2013 και μετά, τότε μπορεί κανείς να βγει με πλήρη σύνταξη στα 67 έτη ή με μειωμένη στο 62 έτη.

Οι γυναίκες που έως το τέλος του 2012 συμπλήρωσαν 25ετία, δύνανται να βγουν με πλήρη σύνταξη στο ηλικιακό εύρος 60 με 62 ετών ή 55 ετών με μειωμένη.

Προϋπόθεση είναι παρομοίως, να υφίστανται 750 ημέρες ασφάλισης στην τελευταία προ της αιτήσεως, πενταετία.

Εάν η θεμελίωση από το 2013 και μετά, τότε οι γυναίκες μπορούν να βγουν με πλήρη σύνταξη στα 67 έτη ή 62 ετών, με μειωμένη.

Οι μητέρες όμως με ανήλικα τέκνα, μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης με συμπλήρωση της 25ετίας έως και το 2010 και με ηλικία 50 ετών. Αν το δικαίωμα ‘κλειδώσει’ το έτος 2011, βγαίνουν σε πλήρη σύνταξη 52 ετών ή στα 50 έτη με μειωμένη.
Από το έτος 2012 και εντεύθεν, βγαίνουν σε πλήρη σύνταξη 55 ετών ή με μειωμένη στα 53 έτη.

Όσον αφορά στους ασφαλισμένους του Δημοσίου:

Όσοι άνδρες έχουν ανήλικα τέκνα και θεμελιώνουν δικαίωμα στα έτη 2011 και 2012, δύνανται να λάβουν σύνταξη 52 ή 55 ετών αντίστοιχα.

Οι γυναίκες που έχουν ανήλια τέκνα, εφόσον έχουν 25ετία στο 2010 μπορούν να βγουν στη σύνταξη 50 ετών. Ακόμα και εάν θεμελιώνουν δικαίωμα στη διετία 2011 – 2012, βγαίνουν στη σύνταξη 52 και 55 ετών αντίστοιχα.
Τέλος, από το 2013 και έπειτα, βγαίνουν σε πλήρη σύνταξη στα 67 έτη.

>>>•<<<

Εάν γνωρίζατε να διαπραγματεύεστε, θα κερδίζατε πολλά σε πολλούς τομείς!

Related posts