17 Ιουνίου 2024

ΕΣΠΑ 2014-2020: Έκδοση πρόσκλησης για υποτροφίες μετά-διδακτορικών ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων

ΕΣΠΑ 2014-2020: Έκδοση πρόσκλησης για υποτροφίες μετά-διδακτορικών ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξέδωσε πρόσκληση προς το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ενεργοποιώντας τα προγράμματα υποτροφιών για τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μετά-διδακτορικούς ερευνητές.

Τα δύο προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα καλύψουν, με επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις, όλη την προγραμματική περίοδο. Το ΙΚΥ αναμένεται να εκδώσει τη δική του πρόσκληση προς τους τελικούς ωφελούμενους εντός 30 ημερών.

• Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες αφορά την χορήγηση 168 υποτροφιών, ύψους 28.350,00€ (787,5€/μήνα) για διάστημα 36 μηνών.

• Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος υποτροφιών για μετά-διδακτορικούς ερευνητές αφορά την χορήγηση 189 υποτροφιών, ύψους 25.200,00€ (1.050,00€/μήνα) για διάστημα 24 μηνών.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτσης δήλωσε:
«Βασική μας προτεραιότητα είναι η επένδυση στο σημαντικότερο κεφάλαιο που έχει μία οικονομία, στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για της στήριξη της έρευνας και των επιστημόνων και έχουν ένα διπλό στόχο. Αφενός, να αντιστρέψουν την τάσης φυγής στο εξωτερικό του πλέον δυναμικού τμήματος της ελληνικής οικονομίας, των νέων επιστημόνων, αφετέρου να διαμορφώσουν ένα σταθερό και με διάρκεια στο χρόνο πλαίσιο, μέσω επαναλαμβανόμενων προσκλήσεων, για τη στήριξη των νέων ερευνητών».

Ο Ειδικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργος Ιωαννίδης ανέφερε:
«Τα συγκεκριμένα προγράμματα αποτελούν τις δύο από τις τέσσερεις μεγάλες παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου υπέρ των νέων ερευνητών. Εντός του Ιανουαρίου, θα εκδοθεί η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε κατόχους Διδακτορικού» η οποία απευθύνεται σε 2.000 άτομα κατ’ έτος. Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, θα εκδοθεί η πρόσκληση για την ενίσχυση ερευνητικών ομάδων που συγκροτούνται από κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και υποψήφιους διδάκτορες, με στόχο την ετήσια επιδότηση 120 ερευνητικών προτάσεων με προϋπολογισμό έως 50.000€. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ωφελήσει 480 νέους ερευνητές κατ’ έτος».

Related posts