18 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Ευρωζώνη–ΗΠΑ–Κίνα: Η υπερβολική λιτότητα υποβαθμίζει την Ευρωζώνη στην παγκόσμιο οικονομία

Ευρωζώνη–ΗΠΑ–Κίνα: Η υπερβολική λιτότητα υποβαθμίζει την Ευρωζώνη στην παγκόσμιο οικονομία

• Ποια η αξία του ΑΕΠ της Ευρωζώνης και πως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια;
• Ποια αντίστοιχα η πορεία στις ΗΠΑ και Κίνα;

Ας δούμε τα στοιχεία…

Ευρωζώνη
To ΑΕΠ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε $13,4 τρισ. το 2014. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αντιπροσωπεύει (με τα στοιχεία του 2014) το 21,62% της παγκόσμιας οικονομίας. Η υψηλότερη ιστορικά τιμή του ΑΕΠ της Ευρωζώνης σημειώθηκε το 2008, όταν ανήλθε σε $14,1 τρισ..
Άλλα στοιχεία: Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, μειώθηκε σε 0,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2015 από 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015. Η ανεργία στην Ευρωζώνη μειώθηκε στο 10,7% τον Οκτώβριο του 2015 από 10,8% τον Σεπτέμβριο του 2015, συνεχίζοντας σε καθοδική τάση από το 2014.
Βλέπουμε στο άνωθεν γράφημα, τη σύγκριση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης από το 2005 (μπλε μπάρες) με το αμερικάνικο ΑΕΠ (διακεκομμένη γραμμή).

ΗΠΑ
Το ΑΕΠ των ΗΠΑ το 2014 ανήλθε σε $17,4 τρισ. το 2014, που αποτελεί και ιστορικά υψηλή τιμή. Το αμερικάνικο ΑΕΠ με τα στοιχεία του 2014 αντιπροσωπεύει το 28,10% της παγκόσμιας οικονομίας.
Άλλα στοιχεία: Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στις ΗΠΑ περιορίστηκε στο 2,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2015 από 3,9% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015. Η ανεργία στις ΗΠΑ το Νοέμβριο του 2015 διαμορφώθηκε σε 5,0%, συνεχίζοντας σε καθοδική τάση από το 2014.

Κίνα
Το ΑΕΠ της Κίνας το 2014 ανήλθε σε $10,4 τρισ., που αποτελεί και ιστορικά υψηλή τιμή. Το κινέζικο ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 16,71% της παγκόσμιας οικονομίας.
Άλλα στοιχεία: Ο ρυθμός αύξησης του κινέζικου ΑΕΠ ήταν +1,8% στο τρίτο τρίμηνο του 2015 από +1,7% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015. Η ανεργία στην Κίνα ανήλθε στο 4,05% στο τρίτο τρίμηνο του 2015 από 4,04% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 και η τάση είναι περίπου σταθερή από το 2012 όταν βρίσκονταν στο 4,1%.
Βλέπουμε στο κάτωθι γράφημα, τη σύγκριση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης από το 2005 (μπλε μπάρες) με το κινέζικο ΑΕΠ (διακεκομμένη γραμμή).

ez vs china gdp

Διαπιστώσεις
Εκ των τριών μεγάλων οικονομιών, οι ΗΠΑ και η Κίνα το 2014 σημείωσαν νέες ιστορικά υψηλές τιμές ΑΕΠ ενώ η Ευρωζώνη, βρίσκεται ακόμα σε επίπεδα χαμηλότερα του 2008 και μάλιστα αρκετά χαμηλότερα. Η Ευρωζώνη φλερτάρει με την ύφεση, καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξής της είναι οριακά θετικοί, ενώ στις ΗΠΑ και στην Κίνα, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι σαφώς, στιβαρότεροι και ουσιαστικότεροι, αν και ακόμα και στις περιπτώσεις τους, θα προβληματιζόμασταν, αλλά εν συγκρίσει με την Ευρωζώνη, είναι σαφώς καλύτερα. Η ανεργία στην Ευρωζώνη είναι πολύ υψηλή, συγκεκριμένα διψήφια, όταν στις ΗΠΑ και στην Κίνα είναι ιδιαιτέρως ήπια. Από όλα αυτά, διαπιστώνουμε εκ των αποτελεσμάτων και δεδομένων και τις συγκρίσεις της Ευρωζώνης, αφενός με μια φιλελεύθερη οικονομία (ΗΠΑ), αφετέρου με μια σοσιαλιστική οικονομία (Κίνα), ότι η Ευρωζώνη κάνει κάτι άσχημα και μάλλον το άσχημο που κάνει είναι η μέχρι σήμερα υπερβολική λιτότητα, που έπληξε πολλές χώρες–μέλη της, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Related posts