2 Μαρτίου 2021

Breaking News

Ε. 2058: Κοινοποίηση διατάξεων περί Παράτασης προθεσμιών είσπραξης του ΕΦΚ, ΦΠΑ και λοιπών επιβαρύνσεων, Κύρωση της 30.3.2020 ΠΝΠ – Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού

Ε. 2058: Κοινοποίηση διατάξεων περί Παράτασης προθεσμιών είσπραξης του ΕΦΚ, ΦΠΑ και λοιπών επιβαρύνσεων, Κύρωση της 30.3.2020 ΠΝΠ – Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Ε. 2058 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 25 Απριλίου 2020 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 “Παράταση προθεσμιών είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων”, του ν.4684/25.4.2020 (ΦΕΚ 86 Α/25-4-2020), Κύρωση της από  30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Α΄75) και άλλες διατάξεις”»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts