7 Αυγούστου 2020

Breaking News

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Αρχές καταναλωτών της ΕΕ ζητούν από την Airbnb να συμμορφωθεί, αλλιώς επέρχονται κυρώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Αρχές καταναλωτών της ΕΕ ζητούν από την Airbnb να συμμορφωθεί, αλλιώς επέρχονται κυρώσεις

Η Airbnb δεν είναι υπεράνω των νόμων, και μάλιστα απέναντι σε οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως TaxCoach το έχουμε αναφέρει πολλάκις στο παρελθόν, ότι η Airbnb αν και αναμφισβήτητα, μεγάλη εταιρία, ωστόσο καθώς τα πρώτα χρόνια κινήθηκε σε ένα κενό, σήμερα καλείται διεθνώς να συμμορφωθεί προς τους κανονισμούς και ρύθμιση όλων των τομέων που άπτονται του μοντέλου της. Σε αυτά τα πλαίσια, και η σημερινή Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ακολουθεί παρακάτω. 
Τονίζουμε λοιπόν για άλλη μία φορά ότι η δραστηριότητα της Airbnb που έχει να κάνει με την ίδια την εταιρία, αλλά και με τους χρήστες αυτής, ρυθμίζεται, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς, και η Airbnb δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό. Συνεπακόλουθα, οι Έλληνες hosts, ας μην νομίζουν ότι στο θέμα της φορολόγησης, θα την γλυτώσουν · είναι θέμα χρόνου το όλο σύστημα να ρυθμιστεί και ελεγχθεί πλήρως.
Προσέξτε δε ότι όταν η ΕΕ ζητάει από την Airbnb, να αναφέρει ξεκάθαρα εάν η παροχή γίνεται από έναν ιδιώτη host ή από έναν επαγγελματία, αυτό μπορεί εν δυνάμει, να έχει σοβαρές προεκτάσεις για τους hosts, διότι τι καθορίζει τον ιδιώτη από τον επαγγελματία, εάν όχι π.χ. η περιστασιακή απασχόληση ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την πλήρη απασχόληση ενός επαγγελματία – εταιρίας και επιπλέον υπηρεσίες αλλά με άλλες υποχρεώσεις;  

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Αρχές Κατανάλωσης της ΕΕ καλούν την Airbnb να συμμορφώσει τους όρους της με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες καταναλωτικής συμπεριφοράς και να καταστεί διαφανής στην παρουσίασή της, των τιμών.

Η Επίτροπος, Jourová, επί θεμάτων Δικαιοσύνης και Κατανάλωσης, ανέφερε σχετικά: “Ολοένα περισσότεροι καταναλωτές κλείνουν τα καταλύματα των διακοπών τους online και αυτός ο τομέας έφερε πολλές νέες ευκαιρίες  στους παραθεριστές. Όμως η δημοφιλία δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για την μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί κατανάλωσης της ΕΕ. Οι καταναλωτές πρέπει εύκολα να κατανοούν για τι πράγμα πρόκειται να πληρώσουν και πόσο θα πληρώσουν για τις υπηρεσίες που αναμένουν να λάβουν και να έχουν δίκαιους κανόνες π.χ. στις ακυρώσεις της διαμονής από τον ιδιοκτήτη. Αναμένω η Airbnb να κινηθεί συντόμως προς αυτή την κατεύθυνση υιοθετώντας τις σωστές λύσεις.”

Η τρέχουσα παρουσίαση τιμών της Airbnb και ο αριθμός των όρων της δεν συμμορφώνονται προς την Οδηγία περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών, την Οδηγία περί Αθέμιτων Συμβατικών Όρων, και τον Κανονισμό για τη διεθνή δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Συνεπώς οι Αρχές Κατανάλωσης της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαίτησαν από την Airbnb έναν αριθμό αλλαγών. Η εταιρία έχει διορία έως το τέλος Αυγούστου, να παρουσιάσει τις προτάσεις της. Όταν η Airbnb θέσει τις προτάσεις της για να επανορθώσει το ζήτημα που έχει προκύψει, η Επιτροπή και οι Αρχές Κατανάλωσης της ΕΕ, θα εκτιμήσουν τις προτεινόμενες αλλαγές. Εάν δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές, η Airbnb μπορεί να αντιμετωπίσει επιβολή κυρώσεων.

Διαφάνεια στην Τιμολόγηση και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Η παρουσίαση της τιμολόγησης της Airbnb, όπως επίσης και η διάκριση μεταξύ ιδιωτών και επαγγελματιών hosts (οικοδεσποτών) αυτή τη στιγμή δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, και συγκεκριμένα με την Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές.

Η Airbnb πρέπει να:

• τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει πληροφορίες στην τιμολόγηση από την αρχική αναζήτηση στο website τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, οποιεσδήποτε ιδιότητες/χαρακτηριστικά προσφέρονται, θα πρέπει στον καταναλωτή να παρέχεται η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των εφαρμοστέων υποχρεωτικών χρεώσεων και αμοιβών, όπως τα κόστη διαφόρων παρεχόμενων υπηρεσιών και καθαρισμού, ή, όταν δεν είναι δυνατόν να υπολογίσουν την τελική τιμή προκαταβολικά, να πληροφορείται ξεκάθαρα ο καταναλωτής ότι επιπρόσθετες χρεώσεις μπορεί να εφαρμοστούν,

• να αναφέρει ξεκάθαρα εάν η παροχή γίνεται από έναν ιδιώτη host ή από έναν επαγγελματία, καθώς οι κανόνες προστασίας καταναλωτών διαφέρουν.

Διευκρίνηση των όρων και αφαίρεση παράνομων όρων

Οι όροι υπηρεσιών της Airbnb θα πρέπει να έρθουν σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο καταναλωτών. Η Οδηγία περί Αθέμιτων Συμβατικών Όρων απαιτεί ότι οι συνηθισμένοι όροι και προϋποθέσεις, δεν δημιουργούν μια σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, εις βάρος του καταναλωτή. Η Οδηγία απαιτεί επίσης, ότι οι όροι θα καταγράφονται σε απλή και αντιληπτή γλώσσα έτσι ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται με καθαρό και κατανοητό τρόπο σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Όσον αφορά στην Airbnb, αυτό σημαίνει, για παράδειγμα:

• ότι η εταιρία δεν πρέπει να παραπλανά τους καταναλωτές με το να προσφεύγει σε ένα δικαστήριο σε χώρα διαφορετική από εκείνη του κράτους μέλους κατοικίας τους,

• η Airbnb δεν μπορεί να αποφασίσει μονομερώς και χωρίς αιτιολογία ποιοι όροι παραμένουν ενεργοί σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης,

• η Airbnb δεν μπορεί να στερήσει τους καταναλωτές από τα βασικά νομικά τους δικαιώματα να μηνύσουν έναν οικοδεσπότη (host) σε περίπτωση προσωπικής βλάβης ή άλλων ζημιών,

• Η Airbnb δεν μπορεί μονομερώς να αλλάξει τους όρους και συνθήκες της σύμβασης χωρίς να ειδοποιήσει προκαταβολικά τους καταναλωτές και χωρίς να τους δώσει την δυνατότητα να ακυρώσουν την σύμβαση,

• Οι Όροι παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να παρέχουν απεριόριστη και διακριτική εξουσία στην Airbnb για την κατάργηση του περιεχομένου,

• Η λύση ή η αναστολή σύμβασης από την Airbnb θα πρέπει να εξηγείται στους καταναλωτές, να διέπεται από σαφείς κανόνες και δεν πρέπει να στερεί τον καταναλωτή από το δικαίωμα επαρκούς αποζημίωσης ή το δικαίωμα προσφυγής,

• Η πολιτική της Airbnb όσον αφορά στις επιστροφές χρημάτων, στην αποζημίωση και στην συλλογή απαιτήσεων προς ικανοποίηση, πρέπει να ορίζεται σαφώς και δεν πρέπει να στερεί από τους καταναλωτές το δικαίωμά τους να ενεργοποιούν τα διαθέσιμα ένδικα μέσα,

• Τέλος, η Airbnb πρέπει να παρέχει έναν εύκολα προσβάσιμο σύνδεσμο στην πλατφόρμα επίλυσης online διαφορών στην ιστοσελίδα της και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών.

Επόμενα Βήματα

Η Airbnb έχει διορία έως το τέλος Αυγούστου να προτείνει λεπτομερείς λύσεις στο πως θα συμμορφωθεί σε σχέση με τα ανωτέρω ζητήματα, με τους Κανονισμούς και νομοθεσία της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και οι Αρχές για την Κατανάλωση, θα συναντηθούν εάν χρειαστεί, με την Airbnb τον Σεπτέμβριο για να επιλύσουν κάθε εκκρεμούσα ανησυχία. Εάν οι προτάσεις της εταιρίας δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές, οι Αρχές της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να προσφύγουν σε μέτρα επιβολής.

Δείτε την σχετική Ανακοίνωση της ΕΕ, στα αγγλικά, από το site της, ΕΔΩ.


Διαβάστε επίσης:
Παπανάτσιου, για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις… Σύντομα το Μητρώο, συνεργαζόμαστε με 3 μεγάλες Πλατφόρμες, θα βρούμε όσους δεν τα δηλώνουν


Σεμινάρια:
• Πρακτικό σεμινάριο διαχείρισης και εκμετάλλευσης ψηφιακής πλατφόρμας AIRBNB
• ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb-booking κλπ) – Φορολογική αντιμετώπιση και Σημεία προσοχής

Related posts