15 Ιουλίου 2024

Η συντομότερη Ανάλυση της Ελληνικής (Μνημονιακής) Οικονομίας

Η συντομότερη Ανάλυση της Ελληνικής (Μνημονιακής) Οικονομίας

Η συντομότερη Ανάλυση της Ελληνικής (Μνημονιακής) Οικονομίας: Ακολουθεί γράφημα που έχει από το 2008 έως και το 2013, τα βασικότερα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, οπότε κάποιος μπορεί να δει εύκολα τις ‘επιτυχίες’, οπτικοποιημένα.

Τα δε στοιχεία που παρουσιάζει το γράφημα, είναι αδιαμφισβήτητα καθώς προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως λέει και το γνωστό ρητό, μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις.
Και επιπλέον, στα έτη που έχουν μεσολαβήσει, η κατάσταση έχει χειροτερεύσει και άλλο…

Για τους μη αγγλομαθείς, αναφέρουμε ότι Exports =  Εξαγωγές, GDP = ΑΕΠ, Labour Costs = Εργατικά Κόστη, Deposits = Αποθεματικά διαθέσιμα, Retail Sales =Λιανικές πωλήσεις, Industrial Production = Βιομηχανική Παραγωγή, Investments = Επενδύσεις.

Δεν χρειάζεται πραγματικά να είναι κάποιος ειδικός, για να κατανοήσει την παταγώδη αποτυχία των μνημονιακών – γενικά και επί δικαίων και αδίκων, περιοριστικών πολιτικών.

Θα λέγαμε μάλιστα ότι το γράφημα δεν παρουσιάζει την παταγώδη αποτυχία, αλλά αντίθετα την επιτυχία της ακολουθούμενης εφαρμοζόμενης πολιτικής, αποκαλύπτοντας ποιοι είναι οι πραγματικοί της στόχοι, πίσω από τα λόγια.

Και τα συμπεράσματα ισχυροποιούνται εάν αναλογιστούμε και άλλο ένα μέγεθος που δεν συμπεριλαμβάνεται στο παραπάνω γράφημα: αυτό το Χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Εάν με όλα τα παραπάνω κρίσιμα για μια οικονομία μεγέθη να βρίσκονταν σε τόσο έντονη συρρίκνωση αλλά το χρέος ως % του ΑΕΠ είχε μειωθεί αισθητά, θα έλεγε κανείς ότι κάπου, η ακολουθούμενη πολιτική είχε κάποιο θετικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε όλα τα αρνητικά της ·  αλλά και το Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν μειώθηκε αλλά ανέβηκε…

>>>•<<<

Σίγουρα, σας ενδιαφέρουν και τα ακόλουθα άρθρα:

✎  Πείτε μου, πως η ελληνική επιχείρηση θα πετύχει να ανταγωνιστεί την ξένη;

✎  Το πρόβλημα δεν ήταν ο Θεοχάρης, ούτε και…

Related posts