24 Μαΐου 2024

ΚΥΑ, οικ. 9498/321: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 ΚΥΑ – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 (Β΄ 345).

ΚΥΑ, οικ. 9498/321: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 ΚΥΑ – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 (Β΄ 345).

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 822 Τεύχος Β΄(02.03.2021) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικ. 9498/321, με Θέμα:

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 ΚΥΑ – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 (Β΄ 345).

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την ΚΥΑ σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Webinar – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και πλατφόρμα MyDATA

Webinar – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ e-shop Φορολογική και Λογιστική Αντιμετώπιση – Ε-SHOP Βασικά Σημεία Διαχείρισης και Προώθησης αυτών

 

Related posts