19 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Ν. 4469/17: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Ν. 4469/17: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4469/17 στο ΦΕΚ 62 Α΄ (03-05-2017) και με Θέμα:

«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε ολόκληρο το Ν. 4469/17 από το ΦΕΚ δημοσίευσής του σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε την, αμέσως παρακάτω on line:

>>>•<<<

Related posts