23 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Ν. 4652: Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και άλλες διατάξεις

Ν. 4652: Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9 Τεύχος Α΄ (23.01.2020), ο Ν. 4652, με Θέμα:

«Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το Ν. 4652 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

<><><><><><><><>

• ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση – Ηλεκτρονικά Βιβλία, στις 06 Φεβρ.
• Πρακτικό σεμινάριο Διαχείρισης ψηφιακής πλατφόρμας AIRBNB, στις 07 Φεβρ.
• ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ τα Εμπόδια σε Σκαλοπάτια, στις 12 Φεβρ.
• Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια, στις 15 Φεβρ.
• ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΙ Σωστά… Πετυχαίνω Συμφέρουσες Συμφωνίες, στις 24 Φεβρ.
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και Ψυχολογίας Πελάτη, στις 5 Μαρτ.

 

Related posts