20 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

ΟΑΕΔ, για τις Βεβαιώσεις για την Εφορία

ΟΑΕΔ, για τις Βεβαιώσεις για την Εφορία

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε σχετικά µε τις βεβαιώσεις για την εφορία, ότι οι συναλλασσόµενοι µε τον Οργανισµό δεν χρειάζεται να απευθύνονται στις αρµόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) ή να τις αναζητούν στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆, καθώς τα στοιχεία των ποσών που έχουν καταβληθεί, έχουν αποσταλεί ήδη στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων.

Related posts