28 Νοεμβρίου 2023

Breaking News

Εισπρακτικός μεσάζοντας η Εφορία και για τις οφειλές έως 5000 ευρώ σε ΟΑΕΕ

Εισπρακτικός μεσάζοντας η Εφορία και για τις οφειλές έως 5000 ευρώ σε ΟΑΕΕ

Εισπρακτικός μεσάζοντας η Εφορία και για τις οφειλές έως 5000 ευρώ σε ΟΑΕΕ

Στα πλαίσια της Δημιουργίας Κοινού Σχεδίου Δράσης για το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών μέσω Εφορίας και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28,Α), προβλέπεται η υλοποίηση του προγράμματος μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και ειδικότερα η ενσωμάτωση της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών στη φορολογική διοίκηση.

Μέχρι στιγμής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΑΕΕ δεν έχουν διαβιβαστεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και το ΔΝΤ προτείνει τη μεταφορά των οφειλών αυτών στην ΕΦΟΡΙΑ (για οφειλές έως  5.000 ευρώ), προκειμένου να μπει σε λειτουργεία ο μοχλός εισπραξιμότητας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ οι ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές έως 5.000 ευρώ φτάνουν τους 40.000 περίπου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο εμπειρογνώμονας του ΔΝΤ Πάτρικ Ντε Μετς, έχει υπό την επίβλεψη του κινήσεις και εισφορές των ταμείων και σε συνέχεια με τις συντανήσεις του με τους αρμόδιους διοικητές των ταμείων κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

 • θεωρεί ότι ο ΟΑΕΕ διαθέτει ΜΗ ικανοποιητικό αριθμό προσωπικού ικανό να ανταπεξέλθει στην εισπραξιμότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και προτείνει την προώθηση των ληξιπρόθεσμων αυτών οφειλών (για ύψος έως 5.000 ευρώ) στις αρμόδιες εφορίες (προκειμένου να λειτουργήσει ως μεσάζων εισπράκτορας για λογαριασμό του ΟΑΕΕ).
 • προτείνει έλεγχο στο ΚΕΑΟ, προκειμένου να διευκρινιστούν οι δυσλειτουργίες και να γίνουν οι απαιτούμενες διαρθρωτικές παρεμβάσεις για αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.
 • προτείνει πιο λεπτομερή επανέλεγχο στις τελευταίες 3 εγκυκλίους του ΙΚΑ, που εφαρμόζονται για ρυθμίσεις οφειλών, όπως «Νέα Αρχή» και «Πάγια Ρύθμιση», που θα οδηγήσουν σε ενδεχόμενο αύξηση δόσεων έως και 180 δόσεις. Ένα «καυτό» θέμα που αναμένεται να διευκρινιστεί και οριστικοποιηθεί κατά το μήνα Αύγουστο. Τα στοιχεία που θα αναλυθούν για την αποτελεσματικότητα των μέχρι τώρα ισχυουσών ρυθμίσεων, σε σύγκριση με των νέων ρυθμίσεων, θα δόσουν μια αρκετά σαφή εικόνα για νέες παρεμβατικές κινήσεις για αύξηση της εισπραξιμότητας ληξιπρόθμεσμων οφειλών.

Τι προβλέπεται σύμφωνα με την εγκύκλιο για να θεωρείται ένας οφειλέτης ασφαλιστικά ενήμερος: καταβολή 1η δόσης (αντίστοιχα ισχύουσα) και για τη «Νέα Αρχή» όσο και για την «Πάγια Ρύθμιση».

Δικαιούχοι ένταξης στην εγκυκλίο αυτή:

 • εργοδότες – οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς της ρύθμισης «Νέα Αρχή».
 • εργοδότες – οφειλέτες που υπέβαλλαν αίτηση προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης «Νέας Αρχής» και παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υπαγωγής σε αυτή.

Τι παρέχει η 2η εγκύκλιος: δικαίωμα σε οφειλέτες που έκαναν χρήση της πλέον ευνοϊκής ρύθμισης που έτρεξε ποτέ για χρέη προς τα ταμεία και ψηφίστηκε το 2011, να επανενταχθούν σε αυτήν, με παράλληλη αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης έως το 2017.

Προβλέπεται η αναστολή ως την 30-6-2017 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού που ψηφίστηκε από τον Γιώργο Κουτρουμάνη το 2011 (Ν.3943/2011).

Δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που εξυπηρετούσαν τους όρους αυτού, μέχρι την 31-12-2013 και που υπήχθησαν στο καθεστώς της νέας ρύθμισης, να επανενταχθούν στο προϊσχύον καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Στο σημείο αυτό, αναμένεται η απόφαση διοικητικού επιτελείου και τρόικας για αύξηση των δόσεων, καθώς η ρύθμιση του 2011 προέβλεπε μεταξύ άλλων 100 και πλέον δόσεις, τουλάχιστον στο 20% των ασφαλιστικών εισφορών, από 100 έως 150 ευρώ το μήνα.

Αναλυτικά οι οφοιλέτες με οφειλόμενα ποσά (κεφαλοποιημένες οφειλές) υπερβαίνουν:

 • για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις 300.000 ευρώ,
 • για τον ΟΓΑ τις 200.000 ευρώ και
 • τους λοιπούς φορείς τις 80.000 ευρώ , το ποσό της δόσης, μπορεί και να ανέρχεται στο 0,80% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Εφαρμογή πτωχευτικού κώδικα: που οδηγεί μέχρι και  180 δόσεις. Πρόκειται για την απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, και αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα άρθρα 99 του Πτωχευτικού Κώδικα όπως ισχύει, καθώς και στις περιπτώσεις της άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 106 και αφορά σε ρύθμιση οφειλών:

 1. Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση των πρόσθετων τελών ποσοστού 80%.
 2. Υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης στη βάση των παρακάτω όρων:
 • μέχρι 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση πρόσθετων τελών 60%,
 • μέχρι 84 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50%,
 • μέχρι 96 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 40%,
 • μέχρι εκατόν είκοσι 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 30%,
 • μέχρι 144 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 20%,
 • μέχρι 160 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση πρόσθετων τελών 10%,
 • μέχρι 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

 

 

>>>•<<<

Διαβάστε ακόμη…

Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων ΗΛΙΟΣ

Ποιες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερο φόβο από διαδικτυακές επιθέσεις ;

Πώς μία πρώην σερβιτόρα «έχτισε» μία αυτοκρατορία 70 εστιατoρίων

Ξεκινά προσεχώς το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Τρεις στους τέσσερις μισθωτούς έχασαν εισόδημα μέσα στον τελευταίο χρόνο

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

 

Related posts