28 Μαρτίου 2020

Breaking News

Παράταση προθεσμίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων αναπτ. νόμου 3908/2011 και άλλα ενδιαφέροντα

Παράταση προθεσμίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων αναπτ. νόμου 3908/2011 και άλλα ενδιαφέροντα

Παράταση προθεσμίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων αναπτ. νόμου 3908/2011 και άλλα ενδιαφέροντα. Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του αναπτ. νόμου 3908/2011 με τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στη Βουλή. Πιο συγκεκριμένα, με την προωθούμενη διάταξη, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/11 και για τα οποία είχε ορισθεί προθεσμία ολοκλήρωσης πριν από την 31-12-2016, αυτή παρατείνεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016.metarakis

Παράλληλα, στην ίδια τροπολογία προωθούνται διατάξεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου. Προβλέπεται η αναβάθμιση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), το οποίο θα φιλοξενεί τρία νέα πεδία δεδομένων στα οποία θα καταχωρούνται όλοι οι εξαγωγείς, ο αριθμός EORIπου έχουν αποκτήσει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο τελωνειακό – ενωσιακό δίκαιο καθώς και οι έμποροι – παραγωγοί προϊόντων διπλής χρήσης.

Εισάγεται, επίσης, ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου Μεταποιημένων Οπωροκηπευτικών στο πρότυπο του θεσμού του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), αποσαφηνίζονται πλήρως οι υποχρεώσεις των εξαγωγέων προϊόντων διπλής (διττής) χρήσης και καθιερώνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταγωγής με χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Τέλος, προωθείται προς δημοσίευση υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται έως την 30-6-2015 η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να προκαταβληθεί το 100% της εγκεκριμένης ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 και 3908/2011.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης αναφερόμενος στις παραπάνω ρυθμίσεις προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Οι προωθούμενες ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο μιας σειράς νομοθετικών παρεμβάσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την ουσιαστική στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, οι προωθούμενες διατάξεις θα συμβάλλουν έμπρακτα στην διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου. Απλοποιούν ακόμα περισσότερο τις προτελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες και θα συμβάλλουν έμπρακτα στη στήριξη παραγωγικών κλάδων της Ελληνικής οικονομίας».

Εμείς, ως TaxCoach, έχουμε να σημειώσουμε ότι τελικά, οι εκλογές φαίνεται ότι καλό κάνουν στην οικονομία και όχι κακό… καθώς τα παραπάνω είναι θετικές εξελίξεις και διερωτούμαστε εάν θα είχαν γίνει εάν δεν ήταν τόσο ‘ορατές’ οι εκλογές;

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:
Πρόγραμμα επιδότησης (έως 50%) για Υφιστάμενες επιχειρήσεις
Πρόγραμμα επιδότησης (έως 100%) για ανέργους, για ίδρυση επιχείρησης
Επιστημονική τεκμηρίωση ότι ο τύμβος Καστά έχει ‘πλούσιο’ περιεχόμενο

Εἶστε ἐπαρκῶς καταρτισμένος, ἐνημερωμένος καὶ ἐντέλει ἀνταγωνιστικός ἐπαγγελματίας;

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

Related posts