28 Μαρτίου 2020

Breaking News

Παράταση υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης-πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Επιδότησης Ενίσχυσης ΜΜΕ

Παράταση υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης-πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Επιδότησης Ενίσχυσης ΜΜΕ

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού / Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, αποφασίστηκε…

… η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης-πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» έως την 15/4/2016 και ώρα 17:00 μμ (30/3/2016)

 

Related posts