20 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

Παράταση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών και για το Δ. Χριστουγέννων έως 17 Μαρτίου

Παράταση υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών και για το Δ. Χριστουγέννων έως 17 Μαρτίου

Σε συνέχεια ανακοινώσεων του ΕΦΚΑ σχετικά με τις ΑΠΔ και τις καταβολές ασφαλιστικών εισφορών που έληγαν 28.02.2017, ισχύουν τα εξής:

α) Για εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς ασφαλισμένους

• Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 (αφορά περίοδο Ιανουαρίου 2017 +Δώρο Χριστουγέννων 2016), έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

• Καταβολή εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, (αφορά περίοδο Ιανουαρίου 2017 +Δώρο Χριστουγέννων 2016) έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

β) Για μη μισθωτούς ασφαλισμένους (αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες)

• Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Ιανουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών) την ίδια ως άνω ημερομηνία (Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017).

Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις ανακοινώσεις του ΕΦΚΑ…


Ανακοίνωση Ε.Φ.Κ.Α. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017

Μετά από απαίτηση επαγγελματικών φορέων και προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλασσόμενοι παρέχεται η δυνατότητα υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και καταβολής εισφορών, Δώρου Χριστουγέννων 2016 μαζί με τις εισφορές Ιανουαρίου 2017, έως την τελευταία ορισθείσα ημερομηνία στις 17 Μαρτίου 2017.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ


Ανακοίνωση

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017

Διευκρινίζεται ότι το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 27-2-2017 και αναρτήθηκε στη σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) για την παράταση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) της μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 και της καταβολής των αντίστοιχων εισφορών, δεν αφορά την υποβολή ΑΠΔ και καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2016.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ


Δελτίο Τύπου 27/02/2017

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς ασφαλισμένους, να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 λόγω ένταξης στον ΕΦΚΑ νέων κατηγοριών μισθωτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017, έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Επίσης παρατείνει την προθεσμία καταβολής εισφορών Ιανουαρίου 2017 των μη μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών) την ίδια ως άνω ημερομηνία (Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017).Δείτε ακόμη…

Πως θα εκτυπώσω το ειδοποιητήριο μου για να πληρώσω τις ασφαλιστικές εισφορές μου προς ΕΦΚΑ;

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας έως 20 Μαρτίου 2017

Related posts