27 Μαΐου 2020

Breaking News

Μικρά «μυστικά» για να παρακινήσετε την ομάδα σας

Μικρά «μυστικά» για να παρακινήσετε την ομάδα σας

Μικρά «μυστικά» για να παρακινήσετε την ομάδα σας

Ανέκαθεν η δέσμευση των εργαζομένων αποτελούσε «δυνατό χαρτί» για μια επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι η παρακίνηση και η δέσμευση λειτουργούν ως ένα σημαντικό συστατικό της τελικής αποδοτικότητας και του κάθε εργαζόμενου, αλλά και μίας ομάδας και τελικά της ίδιας της επιχείρησης.

Οι ικανότητες από μόνες τους δεν φθάνουν για να φέρουν το τελικό αποτέλεσμα, ούτε η πίεση και ο φόβος είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Ικανότητα + παρακίνηση φέρνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ποια είναι τα μικρά μυστικά που βοηθούν στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον, που θα προσφέρει παρακίνηση & δέσμευση;

Εκτός από την βασική πρώτη κίνηση του να έχουμε επιλέξει τους κατάλληλους ανθρώπους για την ομάδα, υπάρχουν μικρά και μεγάλα μυστικά για μεγαλύτερη παρακίνηση:

team-motivation

Α. το να εστιάζει ο αρχηγός της ομάδας στα δυνατά σημεία και στα ταλέντα του εργαζόμενου. Από έρευνα της Gallup σε 20.000 άτομα βρέθηκε ότι όταν ο ηγέτης γνωρίζει κι εστιάζει στα δυνατά σημεία των μελών της ομάδας, οι πιθανότητες να είναι κανείς δεσμευμένος ανεβαίνουν στο 73%. Αντίθετα, η μη εστίαση στα δυνατά σημεία κατεβάζει το δείκτη στο 9%. Θυμηθείτε ότι όταν κάνουμε κάτι στο οποίο έχουμε άνεση, πόσο ωραία αισθανόμαστε, πόσο συγκεντρωμένοι και αποδοτικότεροι είμαστε και πώς δεν καταλαβαίνουμε την ώρα που περνάει!

Β. το να διατηρείται στην επικοινωνία της ομάδας, μία αναλογία 5 θετικών προς 1 αρνητικό μήνυμα.«Μου αρέσει η ιδέα σου», «μπράβο, ωραία το κατάφερες αυτό», «συμφωνώ κι εγώ». Τέτοια θετικά μηνύματα σε αναλογία 5 προς 1 είναι ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά των αποδοτικών ομάδων. Από 50 ηγετικές ομάδες που μελέτησαν οι Heaphy & Losada (1999), είδαν ότι οι πλέον αποδοτικές (σε αποτελέσματα, βαθμολογία από τους πελάτες κλπ.) είχαν αυτή την αναλογία θετικών προς αρνητικό. Οι μέτρια αποδοτικές ομάδες είχαν αναλογία 2 προς 1 και οι λιγότερο αποδοτικές 0,36 θετικά προς 1 αρνητικό.

Ευεπιχειρείν: αεί βέλτιστον

Γ. να δίνονται ευκαιρίες για διαπροσωπική επικοινωνία στα μέλη της ομάδας. Να προτιμάται η διαπροσωπική επικοινωνία, “face to face” όπου είναι δυνατόν. Αυτού του είδους η επικοινωνία περιέχει μεγαλύτερη ενέργεια και φέρνει δέσμευση προς την ομάδα και τους στόχους της. Πρόσφατη έρευνα του ΜΙΤ (Ηarvard Business Review April 2012 pp.61-70) έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα ότι όταν σε μία ομάδα μετατόπισαν το διάλειμμα και το έβαλαν την ίδια ώρα για όλους, είδαν βελτίωση στην απόδοση κατά 8%.

Οπωσδήποτε, τίποτα δεν είναι εύκολο εάν είσαι αρχηγός ομάδας και πιέζεσαι για το αποτέλεσμα σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία. Όμως μικρά σταδιακά βήματα θετικής επικοινωνίας & feedback, μικρές αλλαγές για να υπάρχει περισσότερη διαπροσωπική επικοινωνία, καθώς και αξιοποίηση των ταλέντων που έχει το κάθε μέλος της ομάδας σας, μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Μιλήστε με τους ανθρώπους σας, επιβραβεύστε τους και οργανώστε ένα λίγο καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, είναι μία επένδυση για καλύτερη απόδοση.

της Κρύστας Τζελέπη- Πηγή: epixeiro.gr

 

Related posts