3 Ιουλίου 2020

Breaking News

Πότε θα υποβάλλεται η δήλωση για απόδοση των παρακρατούμενων φόρων

Πότε θα υποβάλλεται η δήλωση για απόδοση των παρακρατούμενων φόρων

Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη για τον καθορισμό του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης των παρακρατούμενων φόρωνπαρακρατούμενων φόρων

Όσοι παρακρατούν φόρο, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρεις ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Αυτό προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη για τον χρόνο υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου.

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωμές υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου.

πηγή voria.gr

Related posts