23 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

Οφείλεις στο ΔΗΜΟ; Τότε η νέα εγκύκλιος που σου παρέχει Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους σε ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.

Οφείλεις στο ΔΗΜΟ; Τότε η νέα εγκύκλιος που σου παρέχει Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους σε ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.

Τι ισχύει πλέον για Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους.Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με σχετική εγκύκλιο του, ενημερώνει για τις ρυθμίσεις που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους. Ήδη έχει σταλθέί στις αποκεντρωτικές διοικήσεις και στα γραφεία των γενικών γραμματέων προς ενημέρωση τους, ώστε να λάβουν τις κατάλληλες οδηγίες για τις νέες ρυθμίσεις.

Πλεονέκτημα των νέων ρυθμίσεων είναι και η εξασφάλιση μείωσης έως και του 50% του προστίμου στις οφειλές με ληξιπρόθεσμες.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 50 του 4257/2014, εισάγονται νέες ρυθμίσεις και αφορούν:

  • στην αλλαγή του, έως τώρα, τρόπου καταβολής του προβλεπόμενου τέλους κοινοχρήστων χώρων, που απαιτείται για την χορήγηση της σχετικής άδειας στον υπόχρεο. Συγκεκριμένα είναι δυνατή η καταβολή, πλέον, του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής και εφόσον  καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της χορήγησης της άδειας, ποσοστό επί του ετήσιου τέλους της όχι μικρότερο από τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
  • στη μείωση των προβλεπόμενων, προστίμων σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης. Επίσης, τα αντικείμενα που αφαιρούνται από το δήμο, λόγω καθ΄ υποτροπή αυθαίρετης χρήσης εφόσον το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή δεν έχει καταβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, κατάσχονται και δύνανται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο.
  • τα πρόστιμα της ανωτέρω παραγράφου, που επιβλήθηκαν από 1.1.2010 και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4257/2014, καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό 50%, ανεξαρτήτως άλλων τυχόν μειώσεων.

Ρύθμιση για επιγραφές

Στο άρθρο 75 του ν.4257/2014 προβλέπεται ότι χορηγείται χρόνος προσαρμογής στις ισχύουσες διατάξεις, για όσους έχουν τοποθετήσει επιγραφές κατά παράβαση των διατάξεων του ν.2946/2001. Συγκεκριμένα θα πρέπει εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές σε όψεις κτιρίων, να τις προσαρμόσουν με βάση τα όσα προβλέπει ο σχετικός νόμος. Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι παραγράφεται το αξιόποινο και παύουν οι διώξεις που έχουν ασκηθεί. Οφειλές και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί υπάγονται στις νέες ρυθμίσεις του ν. 4257.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ

 

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δήμους

ΔΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ: 

Μειωμένοι μισθοί vs Ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες

Νέα δάνεια από την ΕΤΕΠ για χρηματοδότηση και στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Είσαι εργαζόμενος ή άνεργος; Μήπως δικαιούσαι κάποιο επίδομα του ΟΑΕΔ που ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ;;;

Μείωση επιτοκίων Ευρώ σε νέα χαμηλά – Τι σημαίνει;

«Πάρτι» φοροδιαφυγής ύψους 215 εκατ. ευρώ με πλαστά παραστατικά

Related posts