29 Νοεμβρίου 2022

Breaking News

ΣΕΒ: Οι αντοχές των συνεπών εξαντλούνται…

ΣΕΒ: Οι αντοχές των συνεπών εξαντλούνται…

14.04.16-Ο ΣΕΒ στο τελευταίο του ενημερωτικό δελτίο, αναφέρει συνοπτικά τα ακόλουθα:

Η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει δημοσιονομικά πλεονάσματα μέσω της υπερφορολόγησης των συνεπών φορολογουμένων και των επιχειρήσεων που έχουν μείνει ακόμα όρθιες. Το αποτέλεσμα, βεβαίως, θα είναι καταστροφικό καθώς το διαθέσιμο εισόδημα και τα κίνητρα για εργασία και επιχειρηματικότητα θα καταρρεύσουν, οδηγώντας την οικονομία εκ νέου σε ύφεση και υποσκάπτοντας την επίτευξη των στόχων του μνημονίου. Ενώ οι δαπάνες του δημοσίου παραμένουν στο απυρόβλητο, η κυβέρνηση επιβαρύνει για πολλοστή φορά με υψηλότερους φόρους τους συνεπείς φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που διανέμουν ακόμα μέρισμα.

Έτσι, όμως, διαλύεται ο παραγωγικός και ο κοινωνικός ιστός, η οικονομία γίνεται δυσλειτουργική και δεν αποκλείεται να καταλήξει …όπως το συμπαθητικό τετράποδο του Χότζα! Σε αυτό θα συμβάλλει καθοριστικά η αύξηση του ΦΠΑ και η αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 10% σε 15% στους μετόχους επιχειρήσεων που κάνουν κέρδη, δημιουργούν δουλειές, εξακολουθούν και πληρώνουν φόρους και κάνουν επενδύσεις, έχοντας ήδη συνεισφέρει πολλαπλώς στην προσπάθεια προσαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό και για όσο διάστημα διαρκεί η αβεβαιότητα, ως προς τις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας, οι καταθέσεις δεν πρόκειται να επανέλθουν στο τραπεζικό σύστημα και οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων δεν πρόκειται να αρθούν. Με τις καταθέσεις να υπολείπονται κατά €100 δισ. περίπου των χορηγήσεων, η μείωση του χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών, που σήμερα καλύπτεται από το Ευρωσύστημα, θα επιφέρει τη συρρίκνωση των ισολογισμών των τραπεζών μέσω της τακτοποίησης των προβληματικών δανείων που ανέρχονται σε 40% – 50% περίπου του συνόλου των χορηγήσεων. Η επαναφορά στην κανονικότητα προϋποθέτει την όσο το δυνατόν ταχύτερη ρύθμιση των προβληματικών δανείων, με ενίσχυση του πτωχευτικού δικαίου και του πλαισίου πλειστηριασμών και μεταβίβασης των απαιτήσεων των τραπεζών σε εταιρείες εξειδικευμένες σε ρευστοποιήσεις, αναδιαρθρώσεις και αναχρηματοδοτήσεις υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Η σταθερότητα της οικονομίας στο μεταβατικό αυτό στάδιο απαιτεί προσεκτικές κινήσεις ώστε να μετριασθούν τυχόν προβλήματα κερδοφορίας των τραπεζών και ασυνέχειας στη ρευστότητα της οικονομίας και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η βιομηχανική παραγωγή εμφανίζει στασιμότητα καθώς ο αποπληθωρισμός έχει εδραιωθεί και η οικοδομή αποδυναμώνεται εκ νέου. Από την άλλη, η δυναμική της αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα οφείλεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην εστίαση, τα καταλύματα και την εκπαίδευση. Καθώς έχουν αρχίσει να αποδίδουν οι αυξήσεις φόρων και εισφορών που ψηφίστηκαν το 2015, τα έσοδα του κράτους αυξάνουν, αλλά και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους πολίτες, αυξάνουν. Παράλληλα σταθερά υψηλός σχηματισμός νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων προς το κράτος δημιουργεί ερωτηματικά για την αποδοτικότητα των επικείμενων νέων αυξήσεων στους φόρων.

Στοιχεία για το μέγεθος των επιχειρήσεων και το μερίδιο τους στην απασχόληση καταδεικνύουν τη σημασία ενός ισορροπημένου μίγματος μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Η αύξηση του μεριδίου των μεγάλων επιχειρήσεων στην απασχόληση συνοδεύεται όχι μόνο από μια αύξηση της παραγωγικότητας, των μισθών και μιας σειράς δεικτών όπως ενδεικτικά οι δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη και η συνεργασία επιχειρήσεων με πανεπιστήμια. Κυρίως, οδηγεί στη συνολική αύξηση της απασχόλησης, με ό,τι επακόλουθες συνέπειες έχει αυτό για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Στο ερώτημα πώς μπορεί να αυξηθεί το μέσο μέγεθος επιχειρήσεων σε μια χώρα, και ειδικότερα στην Ελλάδα όπου το μέγεθος είναι τόσο μικρό, η εκλογίκευση της φορολόγησης επιχειρηματικών κερδών, η φορολογία εισοδημάτων φυσικών προσώπων που δεν αποτελεί αντικίνητρο στην εργασία, η εδραίωση συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές και κρατικές ρυθμίσεις που δεν είναι παρελκυστικές, αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε κυβέρνηση.

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο του ΣΕΒ για την Ελληνική οικονομία, εδώ.

>>>•<<<

• Εὐεπιχειρεῖν: ἀεί βέλτιστον!

Related posts