16 Ιουλίου 2020

Breaking News

Συνέντευξη Διοικητή ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, στο ρ/σ ΣΚΑΪ και στο δημοσιογράφο Τάσο Τέλλογλου

Συνέντευξη Διοικητή ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, στο ρ/σ ΣΚΑΪ και στο δημοσιογράφο Τάσο Τέλλογλου

T. Τέλλογλου: «Καλημέρα κ. Πιτσιλή.

Γ. Πιτσιλής: Καλημέρα σας κ. Τέλλογλου.

Τ.Τ: Βλέπω στην παρουσίαση που έχετε κάνει, προτίμησα τα slides γιατί είναι λίγο πιο εύκολα στο διάβασμα, ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι να αποτυπώνει κανείς ηλεκτρονικά τις συναλλαγές του.

Γ.Π.: Ναι, πολύ σωστά. Είναι 4 διαφορετικοί τρόποι. Ο ένας τρόπος, το ένα κανάλι θα έλεγα, είναι αυτό των ταμειακών μηχανών και των φορολογικών μηχανισμών, είναι ένα ξεχωριστό κανάλι. Τα άλλα τρία συνδέονται κατά κάποιον τρόπο.

Το πρώτο κανάλι είναι αυτό που χρησιμοποιούν σήμερα ούτως ή άλλως οι επιχειρήσεις με τη λογιστική τους, τα λεγόμενα λογισμικά, τα προγράμματα λογιστικής, τα ERP’s, τα εμπορικά λογιστικά προγράμματα. Είναι δηλαδή η βάση που σήμερα, οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη την πληροφορία την οποία θα μας διαβιβάζουν κατά τρόπο αυτόματο, συστηματικό και μαζικό.

Το δεύτερο κανάλι είναι αυτό που αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, όπου, με μία καταχώριση σε μία φόρμα που θα εισάγουμε, θα μπορούν οι επιχειρήσεις εκείνες που εκδίδουν λίγα παραστατικά ή που λαμβάνουν λίγα παραστατικά καταχωρητικά να μας στέλνουν την πληροφορία και έτσι αυτή να διαβιβάζεται στα βιβλία.

Το τρίτο είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Είναι μία ανάγκη μεταρρυθμιστική πολύ μεγάλη, την οποία έχουμε ξεκινήσει και με το Υπουργείο Οικονομικών και η οποία βεβαίως όταν θα ολοκληρωθεί θα καλύψει πολλά από τα κενά, αλλά η πλατφόρμα μας, τα ηλεκτρονικά βιβλία, μπορούν να δουλέψουν ούτως ή άλλως από τις αρχές του ’20 από την 1.1.2020 και με τα δύο πρώτα κανάλια.

Τ.Τ: Καταλαβαίνω από την παρουσίαση αυτή, το λέτε εξάλλου σαφώς και σε κάποια σημεία και με κόκκινα γράμματα, ότι τη βασική ευθύνη την έχει ο εκδότης του τιμολογίου σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Δηλαδή υπάρχει ένα ερώτημα, τι γίνεται όταν δεν υπάρχει αυτό το τιμολόγιο, όταν δεν μπορεί να το παρουσιάσει ο λήπτης για παράδειγμα.

Γ.Π.: Κοιτάξτε. Εάν ο λήπτης δεν έχει το τιμολόγιο δεν μπορεί να το καταχωρίσει. Ξεκινάμε όμως από τη βασική αρχή και αυτή εάν θέλετε είναι η καινοτομία του δικού μας συστήματος σε σχέση με άλλες λύσεις που έχουμε δει να εφαρμόζονται μερικώς ή ολικώς στο εξωτερικό, στη φορολογική διοίκηση στέλνει καταρχήν την πληροφορία ο εκδότης που τηρεί λογιστικά πρότυπα. Με την αποστολή της πληροφορίας σε εμάς, ενημερώνεται αυτόματα και η μερίδα του λήπτη. Αυτό λοιπόν γλυτώνει τις επιχειρήσεις από πάρα πολύ μεγάλο όγκο διαβίβασης.

Ο λήπτης έχει να στείλει δύο πράγματα. Πρώτον, τα παραστατικά εκείνα τα οποία έχει λάβει από ιδιώτες ή από ξένες επιχειρήσεις, δηλαδή από πρόσωπα που δεν τηρούν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, φανταστείτε ένα μισθωτήριο από έναν ιδιώτη ή μια αγορά από μία γαλλική επιχείρηση, για να το πω πρακτικά, πρώτον, και δεύτερον, την περίπτωση εκείνη που ο εκδότης του έστειλε μεν το τιμολόγιο του λήπτη, το ξέρει λοιπόν ο λήπτης, ξέρει ότι έχει να πληρώσει αυτό το ποσό, πρέπει να το βάλει στη δήλωσή του, αλλά για κάποιο λόγο παρέλειψε ο εκδότης να το διαβιβάσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μόνο για αυτό το κομμάτι, εάν θέλετε, θα υπάρχει μία περίοδος ελέγχου και καταρχήν ανταλλαγής μηνυμάτων προκειμένου να κλείσει αυτή η ασυμφωνία και να εξηγηθεί η τυχόν διαφορά.

Τ.Τ.: Ένα σπουδαίο ρόλο παίζει ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης.

Γ.Π.: Ναι, ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης είναι ακριβώς η καταχώριση της σύνοψης του παραστατικού στο σύστημά μας. Με τον τρόπο αυτό μοναδικοποιείται η συναλλαγή και παρακολουθείται σε όλο το κύκλωμα, ελέγχεται, είναι ένας τεχνικός μηχανισμός, για αυτό άλλωστε έχουμε μαζί με την παρουσίαση δώσει προς όλους τους ενδιαφερόμενους και τις εταιρείες πληροφορικής και τους λογιστές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά για να τα μελετήσουν και να λάβουμε τις τυχόν παρατηρήσεις τους στο κομμάτι αυτό.

Τ.Τ.: Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν δύο φάσεις. Θα υπάρχει μία φάση μεταβατική και θα υπάρχει και μια φάση οριστική. Θυμάμαι ότι σε όλες τις αξιολογήσεις αλλά και σε όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με ξένους οργανισμούς πάντοτε ετίθετο το θέμα των συνδεδεμένων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών για τις συναλλαγές λιανικής. Αυτό που λέμε να συνδεθούν, το λέμε στην αργκό, να συνδεθούν οι ταμειακές μηχανές με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με αυτό τι θα γίνει; Χρονικά δηλαδή που προβλέπεται να γίνει αυτό;

Γ.Π.: Κοιτάξτε. Αυτό εάν θέλετε έχει δύο φάσεις. Πρώτον, πρέπει πολύ σύντομα να επανεξετάσουμε το υφιστάμενο σύστημα και να δούμε εάν πρέπει να έρθουν κάποιες αλλαγές άμεσα στον τρόπο που επικοινωνούν κάποιες από τις ταμειακές μηχανές και τους φορολογικούς μηχανισμούς με το σύστημά μας και να αξιοποιήσουμε τις υφιστάμενες δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία. Το δεύτερο βήμα, το οποίο ξεκινάμε επίσης και το οποίο πρέπει να προχωρήσει γοργά, είναι να βρούμε ένα συνολικό σύστημα επικοινωνίας των ταμειακών μηχανών και των φορολογικών μηχανισμών με τη φορολογική διοίκηση με ασφαλή διαδικασία διαβίβασης δεδομένων. Εξετάζουμε λύσεις που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλα κράτη, αναφέρω ενδεικτικά τη Ρωσία σε πρώτη φάση και την Ουγγαρία, οι οποίες έχουν ολοκληρωμένα τέτοια συστήματα διαβίβασης πληροφοριών μέσω ταμειακών μηχανών, και στόχος μας είναι, το συντομότερο δυνατό να εισάγουμε αντίστοιχες λύσεις και στην Ελλάδα.

Τ.Τ: Βλέπω από την παρουσίαση επίσης ότι έχετε ορισμένες αλλαγές οι οποίες θα αλλάξουν και την καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, να σας πω μια λεπτομέρεια τώρα, ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης εξετάζεται να οριστεί η 20η ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί κυρίως μεταξύ των λογιστών πόσος χρόνος θα δίνεται από την περίληψη των στοιχείων μέσα στο σύστημα μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή. Αν θα είναι ένας μήνας, αν θα είναι 20 μέρες κλπ.

Γ.Π.: Κύριε Τέλλογλου, αυτό όντως είναι ένα θέμα στο οποίο περιμένουμε τις απόψεις των λογιστών με σκοπό να διευκολύνουμε και τη δική τους δράση και τη δική τους αν θέλετε συνέπεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών τους. Να πω, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για όλους που το ακούνε, με αυτή τη μεταρρύθμιση που φέρνουμε εδώ, η χώρα μας θα γίνει μια από εκείνες τις χώρες που θα έχουν μια σύγχρονη ψηφιακή σχέση με τις επιχειρήσεις, δηλαδή μια σχέση αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Άρα λοιπόν πρέπει λίγο όλοι μας να ξανασκεφτούμε και την καθημερινότητά μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε από τους λογιστές προτάσεις έτσι ώστε να γλυτώσουμε εκείνες τις περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, ένας εκδότης ο οποίος θα έχει υποχρέωση να κάνει τη δήλωσή τους εντός τριμήνου και να μας ενημερώσει εντός τριμήνου δεν θα έχει στείλει το παραστατικό και ο λήπτης ο οποίος τηρεί διπλογραφικά βιβλία θα πρέπει να κάνει τη δική του δήλωση στο μήνα και θα περιμένει να δει το παραστατικό το οποίο δεν θα έχει έρθει. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ακούσουμε από τους λογιστές προτάσεις, εάν και εκείνοι θα έβλεπαν τη διαβίβαση των δεδομένων συνολικά για όλη την αγορά σε μηνιαία βάση, νομίζω θα ήταν ευχής έργο, και όλοι θα είχαμε άμεσα οφέλη από αυτή τη διαδικασία.

Τ.Τ.: Υπάρχει μια παρατήρηση που γίνεται από τον κ. Σταματάκη Στέλιο, ένα λογιστή από Ρόδο νομίζω, ότι πρέπει να υποβάλλεται μηνιαία, διμηνιαία και ετήσια το ηλεκτρονικό βιβλίο που θα τροποποιεί τα δεδομένα του προσωρινού ηλεκτρονικού βιβλίου. Αυτό δεν θα προσθέτει ύλη στην ηλεκτρονική καταχώριση σε σχέση με την έγχαρτη;

Γ.Π.: Σκοπός μας είναι να φύγουμε από την έγχαρτη και ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις, μέσω της πλατφόρμας, τους δίνουμε την ευκαιρία στην πραγματικότητα τα βιβλία τους να τα τηρούν μόνο μέσω της ΑΑΔΕ. Θα μπούμε σε μια διαφορετική σχέση. Στο τέλος αυτής της διαδρομής καταργούνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, οι περίφημες ΜΥΦ. Νομίζω ότι θα μπούμε πια σε μία σχέση διαφορετική και διαδικασίες και γραφειοκρατίες, να το πω εντός εισαγωγικών, που είχαμε μέχρι τώρα θα απαλειφθούν. Μένει να τα δούμε στην πράξη αυτά, για αυτό και περιμένουμε και από όλους τους φορείς, και από τη λογιστική κοινότητα και από τους πληροφορικούς, να μας στείλουν τις παρατηρήσεις τους, έτσι ώστε πράγματα που τυχόν πρέπει να βελτιωθούν στο σχεδιασμό να γίνουν το συντομότερο δυνατό.

Τ.Τ: Τι χρονοδιάγραμμα έχετε για την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου δράσης;

Γ.Π.: Εμείς θα είμαστε έτοιμοι για τα δύο πρώτα κανάλια να λειτουργήσουν από το τέλος του χρόνου πιλοτικά. Περιμένουμε και τις προτάσεις των πληροφορικών και των λογιστών έτσι ώστε να δουν και εκείνοι τι βαθμό ετοιμότητας έχουν. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με αυτούς, με όλη αυτή την κοινότητα. Δώσαμε μια πρώτη προθεσμία διαβούλευσης μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, μετά θα ξεκινήσουμε συζητήσεις, παρουσιάσεις και θα εντατικοποιήσουμε την επικοινωνία μας στο κομμάτι αυτό έτσι ώστε όλοι να ετοιμαστούμε και πιλοτικά να το δουλέψουμε από φέτος ήδη.

Τ.Τ.: Κ. Πιτσιλή, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.

Γ.Π.: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ».

Related posts