18 Ιουνίου 2024

ΤτΕ: Πως θα ρυθμίζονται και διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια

ΤτΕ: Πως θα ρυθμίζονται και διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια

ΤτΕ: Πως θα ρυθμίζονται και διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος δημοσίευσε στο ΦΕΚ το «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».  Σε αυτό, περιγράφονται αναλυτικά μια σειρά ρυθμίσεων στις περιπτώσεις όλου του φάσματος των «κόκκινων» δανείων.ΤτΕ: Πως θα ρυθμίζονται και διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια

Συνοπτικά, περιγράφεται ότι η διαδικασία τελικών ρυθμίσεων μπορεί να γίνεται με:

  • τροποποίηση των συμβατικών όρων
  • μερική διαγραφή χρεών
  • την παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από πλευράς δανειολήπτη
  • την πώληση και ενοικίαση του ακινήτου η οποία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι μισθώματος, συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο 3 ετών
  • την μεταβίβαση/πώληση του δανείου/αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα
  • την ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας
  • την ρευστοποίηση εξασφαλίσεων

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, η παρούσα Πράξη τίθεται σε εφαρμογή από 31/12/2014. Κατ’εξαίρεση, οι απαιτήσεις που αφορούν στη σύσταση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα του Διοικητικού Οργάνου για την παρακολούθηση των Καθυστερήσεων (αυτό καλείται εν συντομία ΔΟΚ) και την καταγραφή της Στρατηγικής Διαχείρισης των ανοιγμάτων σε Καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (αυτό καλείται εν συντομία ΣΔΚ) θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/6/2014 (δηλαδή εντός των επόμενων δύο εβδομάδων).

Τέλος σημειώνεται ότι η αναβάθμιση των συστημάτων και η ολοκλήρωση των λοιπών λειτουργικών απαιτήσεων (σχεδιασμός τύπων ρύθμισης, σχεδιασμός μεθοδολογιών αξιολόγησης κ.λπ.), πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 30/9/2014.

Δείτε εδώ, το ΦΕΚ 1582, που περιγράφει αναλυτικά όλα τα παραπάνω.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρει και το ακόλουθο άρθρο:

•  Σε συναγερμό οι τράπεζες: στα €70 δισ. τα «κόκκινα» δάνεια

Related posts