26 Ιανουαρίου 2021

Breaking News

ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ. 1171/15: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21814/26.06.2015

ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ. 1171/15: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21814/26.06.2015

ΥΠ.ΟΙΚ., ΠΟΛ. 1171/15: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 21814/26.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1299/30.06.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών.pol1171

Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η ΠΟΛ. 1171 με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2015, με το παραπάνω θέμα, για το οποίο δίνει οδηγίες.

Η ΠΟΛ. αναφέρει σε γενικές γραμμές ότι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι και βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων στο Δημόσιο) δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Διαβάστε αναλυτικά την ΠΟΛ. 1171/15, εδώ.

(Γνωρίζετε ότι στο site μας, taxcoach.gr, μπορείτε να βρίσκετε εύκολα και συγκεντρωμένα όλα τα «χρηστικά» όπως ΠΟΛ., Εγκυκλίους κ.λπ. στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας, που αναφέρεται ως «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤAXCOACH.GR»; Μάλιστα έχει και “κουμπί” αναζήτησης, που μπορείτε να βάλετε τον αριθμό της ΠΟΛ. ή κάποια χαρακτηριστική λέξη και να αναζητήσετε αποτελέσματα)

>>><<<

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες

 ΟΑΕΕ, Εγκύκλιος 17, περί των Οφειλών

  Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς ΕΣΠΑ, περιόδου 2015–2016

 ΠΟΛ.1170/15: Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων λόγω…

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

Related posts