28 Μαΐου 2022

Breaking News

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι.  Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε διευκρινιστική της Εγκύκλιο με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι», αναφέρει τα ακόλουθα:Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι

… Για τους συμβολαιογράφους ακαθάριστα έσοδα, αποτελούν τα συνολικά συμβολαιογραφικά έσοδα (δικαιώματα) που εισπράττουν, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.), για τα οποία εκδίδουν είτε τιμολόγια είτε αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (παροχής υπηρεσιών) με βάση τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα δεν αναγράφονται στα συμβόλαια που συντάσσουν, ενώ τα εν λόγω δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ. αποτελούν και έξοδα για τους συμβολαιογράφους.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και για τις αμοιβές, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι από τη σύνταξη και των λοιπών αναλογικών ή παγίων συμβολαιογραφικών πράξεων.

Η παρακράτηση φόρου στην περίπτωση των συμβολαιογράφων, από 1/1/2014, θα γίνεται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής τους, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ.

Για τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων (τέλη χαρτοσήμου, μεγαρόσημο) τα οποία βάσει νόμου επιβαρύνουν τους συμβαλλόμενους δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

Επίσης και στα αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράφου των άρθρων 115, 117 και 118 του Ν. 2830/2000 τα οποία προέρχονται από τη σύνταξη τραπεζικών, κρατικών συμβολαίων και συμβολαίων αυτοκινήτων δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.

Διαβάστε αναλυτικά την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, εδώ.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:
Ευκαιρίες Επιδότησης προσεχώς
Επιστημονική τεκμηρίωση ότι ο τύμβος Καστά έχει ‘πλούσιο’ περιεχόμενο

Γίνετε περισσότερο ἀνταγωνιστικοί ἐπαγγελματικά!

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

Related posts