23 Απριλίου 2024

Χρηματοπιστωτικό σύστημα και Εναλλακτικά δίκτυα χρηματοδότησης της οικονομίας σε καιρούς κρίσης

Χρηματοπιστωτικό σύστημα και Εναλλακτικά δίκτυα χρηματοδότησης της οικονομίας σε καιρούς κρίσης

Του Ανδρέα Α. Γιαννάκη –  Η χρηματοδότηση της οικονομίας με κύριο γνώμονα το κέρδος, μέσα από τις υφιστάμενες δομές του χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει γίνει πιο αυστηρή λόγω της παρούσας κατάστασης και αποτελεί τροχοπέδη στην κοινωνική ανάπτυξη και τις ηθικές επενδύσεις, γεγονός άλλωστε που ανέδειξε και η οικονομική κρίση.

Με βάση την διεθνή εμπειρία, οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, μπορούν να προσφέρουν λύση στο πρόβλημα αυτό, βοηθώντας στην πραγματική οικονομία, την καινοτομία και την χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων.

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην προσπάθεια διερεύνησης και εφαρμογής της δυνατότητας χρηματοδότησης της οικονομίας, μέσα από εναλλακτικά δίκτυα χρηματοδότησης σε καιρούς κρίσης, σε σχέση με τις υφιστάμενες δομές που ακολουθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για το σκοπό αυτό, γίνεται παράθεση παραδειγμάτων εναλλακτικών πρακτικών χρηματοδότησης ανά τον κόσμο και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τους στην κοινωνία και τους ανθρώπους.

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ παραθέτονται πληροφορίες για την πορεία της εξέλιξης, της λειτουργίας των τραπεζών ως κομμάτι αυτού. Επίσης, εξετάζεται η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα και την Κύπρο, τα τελευταία χρόνια και τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής.

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούνται ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, καθώς και η αδυναμία πρόσβασης αυτών σε κεφάλαια εν μέσω κρίσης, ενώ εξετάζεται και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες την αναδιάρθρωση του δανεισμού αυτών.

Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρονται εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης της οικονομίας, ο τρόπος λειτουργίας τους και τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την χρήση τους.

Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθεται η σχέση της τεχνολογίας με τα εναλλακτικά δίκτυα χρηματοδότησης της οικονομίας και οι fin tech εταιρίες.

Στο 5ο κεφάλαιο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα και συμπεράσματα του ερωτηματολογίου, που υποβλήθηκε σε στελέχη του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού κλάδου, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν γνωρίζουν τα εναλλακτικά δίκτυα χρηματοδότησης και πόσο εύκολα μπορούν αυτά να εφαρμοστούν στην Ελληνική πραγματικότητα.

Η έρευνα είναι σημαντική, λόγω της αναγκαιότητας της πρόσβασης σε κεφάλαια όλο και περισσότερων, υφιστάμενων αλλά και νέων επιχειρήσεων, ενώ η διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης τους, μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής μέσα στην κρίση.

Για τους σκοπούς της διατριβής, ακολουθήθηκε μεθοδολογία που περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση δευτερογενών στοιχείων μέσα από διαδικτυακή μελέτη που αφορά σε έλεγχο υφιστάμενων και εναλλακτικών δομών χρηματοδότησης στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία. Ταυτόχρονα, διεξήχθη πρωτογενή έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, προκειμένου να διαπιστωθεί, πόσο εξοικειωμένα είναι τα στελέχη του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα και η άποψη τους για τα εναλλακτικά δίκτυα χρηματοδότησης της οικονομίας.

Διαβάστε ολόκληρη την Διατριβή αμέσως παρακάτω:

Το προφίλ του κ. Γιαννάκη στο Linkedin, εδώ.

To TaxCoach κοντά στους Φοιτητές!

Related posts