27 Μαΐου 2020

Breaking News

Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε η ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ 2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου 2017 και με Θέμα:

«Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης»

Εάν θέλετε θα βρείτε την ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ 2017, εδώ, στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του taxCoach, ως pdf, απ’όπου μπορείτε να την σώσετε τοπικά (με File >  Save as…) ή εναλλακτικά, να την διαβάσετε αμέσως παρακάτω:

>>>•<<<

Related posts