22 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

Αύξηση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου

Αύξηση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 4,1%, έναντι μείωσης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2016, παρουσίασε μείωση κατά 1,4%.

1.  Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2015

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,1% το μήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων –  Λατομείων κατά 16,1%.

Ειδικότερα, η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 9,2%.

Ειδικότερα,  στην αύξηση αυτή συνέβαλαν,  κυρίως,  οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων:

• τροφίμων, δερμάτων και ειδών υπόδησης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων,

• χημικών προϊόντων, μη μεταλλικών ορυκτών, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,7%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 4,0%.

2.  Ανάλυση μέσων μεταβολών περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργασίμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,3% της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου Ιουλίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων –  Λατομείων κατά 19,5%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,0%.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 1,2%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,2%.

3.  Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών μηνός Ιουλίου 2016, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2016

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,4% το μήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2016, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των κύριων επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων –  Λατομείων κατά 4,5%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,0%.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 3,1%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,7%.

Related posts