23 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

E. 2072: Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο κατόπιν άρσης των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας

E. 2072: Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο κατόπιν άρσης των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας

Αθήνα, 25 Μαΐου 2020
ΑΑΔΕ
Αριθ. Πρωτ.: E. 2072

ΘΕΜΑ: «Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο κατόπιν άρσης των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας»

Από τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας που προβλέφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παύει η εφαρμογή της Α. 1077/2020 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

Εν όψει των ανωτέρω, οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας και υπέβαλαν σχετική αίτηση από 04.04.2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης Α.1077/2020 και έως 24.05.2020, θα υποβάλλουν νέα αίτηση ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet κατά τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1123/2014.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
  2. Γ.Ε.Φ. (μέσω των Δ.Ο.Υ.)
    Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.) (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3.Αποδέκτες πίνακα Α΄ (εκτός των αριθ. 2 και 3 αυτού)
4.Αποδέκτες Πίνακα Β΄
5. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ (εκτός του αριθ. 6)
6. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄(εκτός των αριθ. 2,3,4,5 και 6)
7. Αποδέκτες Πίνακα Η΄(εκτός των αριθ. 4,10 και 11)

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

  1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
  2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών
  3. Διεύθυνση Υπηρεσιακών Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
  4. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ)
  5. Διεύθυνση Ελέγχων, τμήμα Ε΄

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

LOLplus: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts