15 Ιουλίου 2024

65 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Χαλκίδας

65 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Χαλκίδας

65 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Χαλκίδας:  Προκηρύχθηκαν εξήντα πέντε θέσεις εργασίας με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στον Δήμο Χαλκίδας, που αφορούν σε πεδία της μουσικής και καλλών τεχνών και φυσικής αγωγής.65 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Χαλκίδας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά – Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
5. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας, Φαρμακίδου 15, 2ος όροφος ,αρμόδια υπάλληλος κ. Σαλεμή (22213 51171) εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΠΠΕΧ, δηλαδή έως την Παρασκευή 7/11/2014 (προσοχή! σε αυτό το σημείο της Προκήρυξης που επισυνάπτουμε πιο κάτω, έχουν γράψει λάθος το έτος, έχουν γράψει 2013 αντί του ορθού 2014), αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών,
προϋπηρεσία κ.λπ.).

Διαβάστε αναλυτικά την Προκήρυξη, εδώ.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρει και το ακόλουθο άρθρο:
✎ 1.090 προσλήψεις συμβασιούχων στους Δήμους – Δείτε σε τι Ειδικότητες

Διαβάστε ακόμα…

Related posts