23 Σεπτεμβρίου 2020

Breaking News

A. 1173: Τροποποίηση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών -Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα– Έξοδα’’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του ΟΠΣΦ ή TAXIS

A. 1173: Τροποποίηση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών -Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα– Έξοδα’’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του ΟΠΣΦ ή TAXIS

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3207 (03.08.2020) η Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Α. 1173 με Θέμα:

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (B΄196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα– Έξοδα’’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

Ενδιαφέροντα Χρηστικά Σεμινάρια

LOLplusΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

Related posts