29 Μαΐου 2020

Breaking News

E. 2184 /19: Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς

E. 2184 /19: Κοινοποίηση Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς

Δημοσιεύτηκε η Εξαιρετικά Επείγουσα εγκύκλιος Ε. 2184 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2019 και με Θέμα:

«Κοινοποίηση της αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β’ 3383/2019 – ΑΔΑ: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα “Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)”»

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο Ε. 2184 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε το, αμέσως παρακάτω on line:

 

Related posts