28 Οκτωβρίου 2020

Breaking News

Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας

Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας

Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την μείωση της γραφειοκρατίας, καταργείται η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες – επαγγέλματα.Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας

Η ΚΥΑ υπογράφηκε την Παρασκευή ακυρώνει την προηγούμενη διαδικασία που ίσχυε για πλήθος επαγγελμάτων, μια διαδικασία που κόστιζε στους επαγγελματίες και επιχειρηματίες σε χρήμα και χρόνο.

Η νέα αυτή ΚΥΑ, προστίθεται στην άλλη ΚΥΑ που εκδόθηκε προ ολίγων ημερών και αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικών τομέων και σχεδόν 900 δραστηριοτήτων – επαγγελμάτων. Και οι δύο εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής μείωσης της γραφειοκρατίας και απλοποίησης των διαδικασιών για το επιχειρείν.

Με τη νέα ΚΥΑ, αναλόγως της κατηγορίας δραστηριότητας, συνεχίζει να υφίσταται υποχρέωση των επαγγελματιών και επιχειρηματιών εγκατάστασης μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά δεν θα απαιτείται η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού.

Επιπλέον, ισχύει η υποχρέωση για σύνταξη μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας – τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης, καθώς και τη χρήση εναλλακτικής (αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας.

Με τη νέα ΚΥΑ, απαλλάσσονται από το Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, μονάδες που εντάσσονται από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία μικρού κινδύνου, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, αρκετές βιομηχανίες, βιοτεχνίες, όπως και επαγγελματικά εργαστήρια και πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Οπωσδήποτε θα πούμε εμείς, ως TaxCoach, ότι η νέα ΚΥΑ όπως και η προηγούμενη περί της διαδικασίας αδειοδότησης, κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση και καθιστούν την διαδικασία λειτουργίας των επιχειρήσεων κατάτι ευκολότερη και απλούστερη.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:
Ευκαιρίες Επιδότησης προσεχώς
Επιστημονική τεκμηρίωση ότι ο τύμβος Καστά έχει ‘πλούσιο’ περιεχόμενο

Προσθέστε τὸ εὖ στὸ ἐπιχειρεῖν σας!

Άλλα σημαντικά Νέα

Related posts