26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Μίνι Οδηγός για φορολογούμενους (πλαστικό χρήμα, αφορολόγητο, δαπάνες, εξαιρέσεις, σημεία προσοχής)

Μίνι Οδηγός για φορολογούμενους (πλαστικό χρήμα, αφορολόγητο, δαπάνες, εξαιρέσεις, σημεία προσοχής)

Μίνι Οδηγός για φορολογούμενους (πλαστικό χρήμα, αφορολόγητο, δαπάνες, εξαιρέσεις, σημεία προσοχής)…της Χρύσας Σωτηράκη

Είσαι φορολογούμενος (μισθωτός, συνταξιούχος ή αγρότης);

Ετοιμάσαμε για σένα ένα μίνι οδηγό με σημεία που οφείλεις να γνωρίζεις για τις πληρωμές σου με ηλεκτρονικά μέσα, τις δαπάνες που χτίζουν το αφορολόγητο σου και λοιπά σημεία προσοχής, προκειμένου να αποφύγεις τυχόν λάθη που θα σου στερήσουν τη μείωση φόρου στο εκκαθαριστικό της φορολογικής σου δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι για το φορολογικό έτος 2016 δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων του άρθρου 16 του ΚΦΕ κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης των φυσικών προσώπων.

Οι δαπάνες που χτίζουν το αφορολόγητο με υποχρεωτική εξόφληση μέσω ηλεκτρονικών μέσω πληρωμής αφορούν το φορολογικό έτος 2017 και μετά.

Εξόφληση με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής:

Υποχρεωτική πλέον η εξόφληση με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για επιλεγμένες καταναλωτικές δαπάνες για τους φορολογούμενους προκειμένου να επωφεληθούν της μείωσης φόρου στα εκκαθαριστικά τους.   

Ποια είναι αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής:

Για τη διατήρηση της μείωσης του φόρου οι  δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι

 • είτε στην Ελλάδα
 • είτε σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.,

θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ενδεικτικά

 • κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card)),
 • μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές),
 • μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), κ.λπ.. (διατάξεις άρθρ. 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017}.

Σημειώνεται ότι

Α) όταν η εξόφληση έχει γίνει με πιστωτικές κάρτες, δεν εξετάζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτών (εφάπαξ ή σε δόσεις). {βάσει των διατάξεων άρθ. 2 ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017}

Β) ότι στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

Γ) Πλέον καθίσταται υποχρεωτική η ονομαστικοποίηση και η ταυτοποίηση του κατόχου του μέσου πληρωμής από το πρώτο ευρώ, ενώ πιθανές εξαιρέσεις θα εξεταστούν στον μέλλον.

Δ) Επίσης απαγορεύεται πλέον η είσπραξη έναντι τρίτου εν γένει, τόσο με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όσο και μετρητά, από παντός είδους οντότητες που δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών ή Αντιπροσώπους ή τραπεζικά υποκαταστήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Εξοφλήσεις λογαριασμών, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα από τις τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους, καθώς και από Ιδρύματα Πληρωμών και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος και τους Αντιπροσώπους τους.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει πλέον να διασφαλίζουν ότι τα σημεία λιανικής και λοιπά σημεία πώλησης, που επιλέγουν για να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους θα πρέπει να είναι Αντιπρόσωποι σε ένα από τα 469 Ιδρύματα Πληρωμών και Ηλεκτρονικού Χρήματος που δραστηριοποιούνται νομίμως στη χώρα ή σε όσα δραστηριοποιηθούν νομίμως στο μέλλον.

Ποιο είναι το υποχρεωτικό όριο για εξόφληση μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής:  

Θυμίζουμε ότι το ΝΕΟ όριο για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (e-banking ή πλαστικού χρήματος), είναι πλέον 500 ευρώ από 22 Δεκεμβρίου 2016 (μειώθηκε από 1.500 ευρώ που ίσχυε με το αρθ. 69 Ν. 4446/2016).

Πλέον ΔΕΝ θα επιτρέπεται εξόφληση με μετρητά για συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ.

Επισημαίνεται στους φορολογούμενους ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής δεν απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων.

Πως υπολογίζεται η μείωση του φόρου:

Υπενθυμίζουμε ότι η ελάχιστη δαπάνη  με ηλεκτρονική συναλλαγή που θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι (μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες) για να δικαιούνται το αφορολόγητο υπολογίζεται ως ακολούθως:

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα

(Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Tι γίνεται στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό;

 • Αν ο φορολογούμενος (μισθωτός, συνταξιούχος, αγρότης) δεν συγκεντρώσει το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό του άνω πίνακα (κλίμακα), μέσω πληρωμών με κάρτες ή μέσω e-banking, τότε θα επιβαρύνεται με φόρο 22%.

Το ποσό, δηλαδή,  που θα προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%.

Επισημάνσεις για κάποιες περιπτώσεις δαπανών:

 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ: Για τις περιπτώσεις που οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ είναι σε όνομα διαφορετικό από του φορολογούμενου που καταβάλλει, γίνονται δεκτές οι εν λόγω δαπάνες στο χτίσιμο του αφορολόγητου του φορολογούμενου, εφόσον ο φορολογούμενος/καταβάλλων την δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
 • Κοινόχρηστα: Για την περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη (για τη μείωση φόρου των φορολογούμενων) μετά τον επιμερισμό των δαπανών αυτών στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Πως αποδεικνύεται η εξόφληση των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής:

Για την εν λόγω απόδειξη εξόφλησης γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά,

 • κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού,
 • αναλυτική εικόνα καρτών,
 • αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης,
 • αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ.

και δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόδειξη της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψης υπηρεσιών φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Εξαιρέσεις:

Α) Για τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας για να διατηρηθεί η μείωση φόρου, οι αποδείξεις αυτές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ). (βάσει διατάξεων άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017}

Β) Στην άνω περίπτωση εμπίπτουν μεταξύ άλλων οι φορολογούμενοι οι οποίοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους πραγματοποίησης των δαπανών έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας. Για το τρέχον έτος (2017) δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1947.

Πως αντιμετωπίζονται οι δαπάνες στους έγγαμους ή μέρη με σύμφωνο συμβίωσης που κάνουν κοινή δήλωση:

Α) Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Β) Όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου (βάσει παρ. 1 άρθρ. 16 Ν.4172/2013) το ποσό των δαπανών δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Γ) Δαπάνες για απόκτηση αγαθών και λήψης υπηρεσιών είναι αυτές που πραγματοποιεί στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ο φορολογούμενος για τον ίδιο ή τον άλλο σύζυγό του ή το άλλο μέλος του συμφώνου συμβίωσης καθώς και για τα εξαρτώμενα μέλη αυτού (βάσει άρθ. 11 Ν.4172/2013).

Ποιοι εξαιρούνται από υποχρέωση χρήσης πλαστικού χρήματος:

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά, ΠΡΟΣΟΧΗ, υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα (κλίμακα).:

 • οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω,
 • άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
 • όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
 • οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό,
 • ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων,
 • φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους,
 • οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013,
 • οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013,
 • οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), • οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία,
 • οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 • οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,
 • οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή,
 • οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και
 • οι φυλακισμένοι.

Καταναλωτικές δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χτίζουν το αφορολόγητο:

Συγκεκριμένα στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

– Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).

– Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και  καπνός).

– Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).

– Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.

– Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).

– Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.

– Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).

-Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.

– Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).

– Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).

– Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

 • Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινής ωφέλειας (φως, νερό, τηλέφωνο) αλλά
 • δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ).
 • δεν συμπεριλαμβάνεται η Ομάδα 6 (Υγεία) καθώς οι σχετικές δαπάνες εμπίπτουν σε άλλη διάταξη του Ν. 4446/2016.

Ο Ευγένιος Ιονέσκο είπε «Μπορείς πάντα να προβλέψεις τα γεγονότα αφού έχουν γίνει»

Εμείς σας προτείνουμε… «Μπορείς πάντα να προλάβεις τα γεγονότα αφού ενημερωθείς έγκαιρα…»

15.04.2017 / της  Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις» www.lolplus.gr

Δίνουμε σημασία στην λεπτομέρεια… γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά!Τ/Κ: 211-409 73 18 – 693 652 6000 / email επικοινωνίας: info@lolplus.grΔείτε ακόμη…


• ΚΥΑ περί Υποχρέωσης κατηγοριών Επαγγελμάτων αποδοχής πληρωμών με POS

• Το ανόητο ΑΕΠ

• Τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε ευημερία

• Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

• Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων

• Ενίσχυσε την Ψυχολογική σου Ανθεκτικότητα

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts