15 Ιουλίου 2024

ΟΔΗΓΟΣ Συμπλήρωσης Φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 και λοιπά Επίκαιρα θέματα περιόδου

ΟΔΗΓΟΣ Συμπλήρωσης Φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 και λοιπά Επίκαιρα θέματα περιόδου

ΟΔΗΓΟΣ Συμπλήρωσης Φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 και λοιπά Επίκαιρα θέματα περιόδου! 

Όλες οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των νέων εντύπων Φορολογίας εισοδήματος για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα/Νομικές οντότητες με σχετικές διευκρινίσεις του Υπουργείου.

 

• Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων (αναλυτικά εδώ) 

α) Έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016

Ε1 – Ε2 – Ε3 – Κατάσταση Φορολογικής αναμόρφωσης (άρθρα 22 και 23 Ν. 4172/2013) – Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων (Φ.Π.Α. κλπ) –Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

β) Έντυπο Ν δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων και Νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016


Οδηγίες για τις φορολογικές δηλώσεις Φυσικών Προσώπων  

ΠΟΛ. 1034 /ΦΕΚ 759 Β΄ (9-3-2017) (αναλυτικά εδώ)

«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» 


• Οδηγίες για τις φορολογικές δηλώσεις Νομικών Προσώπων  

ΠΟΛ.1030/17 / ΦΕΚ 720 Β΄ /08-03-2017 (αναλυτικά εδώ)

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – (Έντυπο Ν)


• Οδηγίες για τις έντυπο Ε3 

ΠΟΛ.1043/22-03-17 (αναλυτικά εδώ)

Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3/ (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016


Επιπλέον Οδηγίες για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση εντύπου Ν

ΠΟΛ. 1047/ 24-3-2017 (αναλυτικά εδώ)

«Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016»Επίκαιρα θέματα περιόδου:


Παροχή σε είδος σχετικά με αξία οχήματος – Πως υπολογίζεται αναλυτικά – sos σημεία προσοχής και εξαιρέσεις  (αναλυτικά εδώ)


ΜΥΦ 2016 ο εφιάλτης υπόχρεων και λογιστών ξαναχτυπά… Λήξη υποβολής έως 31 Μαρτίου 2017 (αναλυτικά εδώ)


• ΠΟΛ. 1025 /ΦΕΚ 618 Β΄/28-2-2017  (αναλυτικά εδώ)

«Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016»


• Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.  (αναλυτικά εδώ)


>>>•<<<

Δείτε ακόμα…

Υπ.Οικ.: Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου εφαρμογής των ηλεκτρονιών συναλλαγών

Αφήστε το εγώ σας έξω από την επιχείρησή σας!

Related posts