18 Ιουνίου 2024

ΠΟΛ.1154/17: Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ/Β/1136035/ΕΞ2017/15-9-17 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

ΠΟΛ.1154/17: Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ/Β/1136035/ΕΞ2017/15-9-17 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1154/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2017 και με Θέμα:

«Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ/Β/1136035/ΕΞ2017/15-9-17 (Β 3278) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

Διαβάστε ολόκληρη τη ΠΟΛ. 1154/17 σε μορφή pdf, ΕΔΩ, όπου αφού ανοίξετε το έγγραφο, μπορείτε να το σώσετε τοπικά, επιλέγοντας File >  Save as…
ή εναλλακτικά, διαβάστε την, αμέσως παρακάτω on line:

Related posts