26 Φεβρουαρίου 2024

Breaking News

Το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις

Το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις

Το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις…της Χρύσας Σωτηράκη

Ελληνικές Επιχειρήσεις σε αφιλόξενο φορολογικοασφαλιστικό περιβάλλον;;;

«…Αυτή είναι η ώρα να επενδύσει κανείς στην ελληνική οικονομία» είχε δηλώσει ο Ελληνοαμερικανός μεγαλοεπενδυτής Τζον Κάλαμος σε συνέντευξή του στην «Κ», ο οποίος τον Ιούλιο πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με την εξαγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής από το επενδυτικό σχήμα EXIN, στο οποίο είναι ο βασικός πυλώνας.

«Ζούμε μια νέα πραγματικότητα, παγκοσμίως, γεμάτη προκλήσεις για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Υπάρχουν πολλές αναδυόμενες επιλογές που δημιουργούν ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν», είχε δηλώσει ο κ. Rory Moloney, Διευθύνων Σύμβουλος της Aon Global Risk Consulting.

Και ενώ η ανάκαμψη της Ελλάδας, είναι σαφές, ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ελληνικές και ξένες επενδύσεις, η γραφειοκρατία και η εκάστοτε φορολογική-ασφαλιστική ασφυκτική πολιτική προβάλλουν έντονα και πολλαπλά εμπόδια.

Σύμφωνα με την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ) η Ελλάδα κατατάσσεται στην 61η θέση μεταξύ 190 χωρών στην «Ευκολία του Επιχειρείν» (Doing Business 2017).

Εχθρικό και ασταθές φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον και αυστηρές πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής μέσω των μνημονίων, προκαλούν φυγή και όχι προσέλκυση ακόμη και στις υφιστάμενες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν τάση μετεγκατάστασης τους σε όμορες χώρες, με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Ας δούμε το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων που υφίστανται οι ελληνικές επιχειρηματικές επενδύσεις σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις άλλων χωρών, βάσει στοιχείων του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής (παλαιότερη δημοσιευθείσα τριμηνιαία έκθεση).

Σύμφωνα με τους συντάκτες της σχετικής έκθεσης, οι δείκτες μέτρησης της φορολόγησης των επενδύσεων, οι οποίοι ονομάζονται «Πραγματικοί Φορολογικοί Συντελεστές (Effective Tax Rates ή ETR’s) στην επένδυση των επιχειρήσεων και οι οποίοι μάλιστα μπορούν να ληφθούν και ως δείκτες επενδυτικών αποφάσεων, αφού μετρούν την επίδραση των φόρων στα κίνητρα των επιχειρήσεων για επένδυση, είναι:

α) Ο EMTR (Effective Marginal Tax Rate), πραγματικός οριακός φορολογικός συντελεστής στην επένδυση, μετράει τη φορολογική επιβάρυνση μιας υποθετικής νέας επένδυσης ως ποσοστό του κόστους πραγματοποίησης αυτής της επένδυσης και

β) Ο EATR (Effective Average Tax Rate), πραγματικός μέσος φορολογικός συντελεστής στην επένδυση, αξιολογεί τον βαθμό κατά τον οποίο η φορολογική επιβάρυνση της νέας επένδυσης της επιχείρησης μειώνει τον συντελεστή απόδοσης αυτής της επένδυσης και συνεπώς είναι το καλύτερο μέτρο αξιολόγησης του βαθμού κατά τον οποίο η φορολογία της χώρας επηρεάζει το κίνητρο της επιχείρησης για επενδύσεις.

Υψηλή φορολόγηση επενδύσεων σημαίνει υψηλός EMTR και κατά συνέπεια λιγότερο ελκυστική θεωρείται η συγκεκριμένη χώρα για την προσέλκυση επενδύσεων ή διατήρηση υφιστάμενων.

Συγκριτικά στοιχεία του 2014:

  • Ο ΕΜΤR της Ελλάδας στην επένδυση το 2014 διαμορφώθηκε στο 19,8% σε σύγκριση με γειτονικές χώρες με αντίστοιχους EMTR’s όπως της Ιταλίας (6,9%), της Βουλγαρίας (6,2%), της Ρουμανίας (11,9%), της ΠΓΔΜ (1,9%) της Κύπρου (14,1%) και της Τουρκίας (13,3%). Αποτέλεσμα; Λιγότερο ελκυστικό περιβάλλον για Ελληνικές επενδύσεις!

 

Ας δούμε όμως στην πράξη τι αντιμετωπίζει φορολογικά και ασφαλιστικά μια επιχείρηση στην Ελλάδα του 2017:

(1) Ελλάδα 2017 και κλίμακα φορολογίας οντοτήτων

  • Φορολογικός ενιαίος συντελεστής φόρου 29% για τα κέρδη υπόχρεων με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία (αφορά νομικά πρόσωπα-οντότητες π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, Κοινοπραξίες)
  • Φορολογία βάσει κλίμακας για τα εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων/ελεύθερων επαγγελματιών

Κλιµάκιο εισοδήµατος  €

Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου € Σύνολο
Εισοδήματος

Φόρου

0 – 20.000

22% 4.400 20.000 4.400

20.000 – 30.000

29% 2.900 30.000 7.300
30.000 – 40.000 37% 3.700 40.000

11.000

40.001 45%
  • Τέλος επιτηδεύματος: 1000€ ανά έτος για νομικά πρόσωπα-οντότητες και 650€ ανά έτος για ατομικές επιχειρήσεις (εξαιρέσεις για νέες ενάρξεις ή ειδικές περιπτώσεις)
  • Προκαταβολή φόρου 100% επόμενου έτους και συμψηφισμός φόρου που έχει καταβληθεί στο προηγούμενο έτος
  • Επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης επί εισοδημάτων βάσει παρακάτω κλίμακας (βαρύνει ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα/ φυσικά πρόσωπα μέλη νομικών προσώπων-οντοτήτων για τα εισοδήματα τους)

ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ από 1/1/2016 / αρθ. 43/ 4387/2016

   

0-12000

x 0%

12001-20000

x 2,20%

20001-30000

x 5%

30001-40000

x 6,5%

40001-65000

x 7,5%

65001-220000

x 9%
> 220000

x 10%

(2) Φορολογία για εισοδήματα από ακίνητα:

Για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από  το φορολογικό έτος 2016 και μετά.

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ)

Συντελεστής %

0-12.000

15%
12.001 – 35.000

35%

35.001 και άνω

45%

Οι προηγούμενοι συντελεστές που ίσχυαν έως και 31.12.2015, για εισοδήματα από ακίνητη περιουσία ήταν: για  ≤12.000 (11%) και για  >12.000 (33%)

(3) Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ

Επιβολή ασφαλιστικών εισφορών επί φορολογητέου εισοδήματος προηγούμενου έτους (βάσει άρθρου 39 Ν. 4387/2016), ενώ υπολογίζονται και ασφαλιστικές εισφορές επί των ληφθεισών αμοιβών για τις περιπτώσεις του άρθρου 38 Ν. 4387/2016).

Σημειωτέον ότι από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους.

Με εξαίρεση μόνο για το 2018, όπου αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

(4) Παροχή σε είδος ενός οχήματος (Νέος τρόπος υπολογισμού)

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, ορίζεται από 01.01.2016 με νέο τρόπο υπολογισμού της αξίας του οχήματος.

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος υπολογίζεται ως ποσοστό στο σύνολο της ΛΤΠΦ και όχι κλιμακωτά.

Νέος τρόπος υπολογισμού της αξίας της παροχής σε είδος, ο οποίος υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος με βάση την παρακάτω κλίμακα:

ΛΤΠΦ Ποσοστό %

ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα

για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα
για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα
για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα
για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα
για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα

ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Μείωση βάσει παλαιότητας = Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

Έτη

Ποσοστό μείωσης

0-2 έτη

καμία μείωση

3-5 έτη

μείωση δέκα τοις εκατό (10%)

6-9 έτη

μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

Από 10 έτη και μετά

μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

• Δείτε λοιπές διευκρινίσεις και εξαιρέσεις του νέου τρόπου υπολογισμού της παροχής σε είδος ενός οχήματος, αναλυτικά εδώ.

(5) Πρόστιμα – Τόκοι

  • Ανάλογα με το είδος της παράβασης επιβάλλεται και το αντίστοιχο πρόστιμο, για αυτό θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των βιβλίων και την υποβολή των υποχρεώσεων κάθε οντότητας.
  • Σε συνήθεις περιπτώσεις 250€ για απλογραφικά και 500€ για διπλογραφικά ή 100€ (πάντα ανάλογα με την περίπτωση της παράβασης)

Για τα πρόστιμα λαμβάνουμε υπόψη μας τα σχετικά άρθρα  54 (για περιπτώσεις προ έκδοσης εντολής ελέγχου) και σχετικά άρθρα 58, 58Α και 59, κατά περίπτωση (για περιπτώσεις μετά την έκδοση εντολής ελέγχου)

  • Εκπρόθεσμες καταβολές φορολογικών υποχρεώσεων:

Για μη καταβολή φόρου υπολογίζεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής από την επόμενη μέρα της λήξης της ημερομηνίας καταβολής = τόκος επί του οφειλόμενου ποσού.

Το ετήσιο επιτόκιο που έχει καθοριστεί είναι 8,76%, το αντίστοιχο μηνιαίο επιτόκιο είναι 0,73% (8,76% / 12 μήνες), βάσει άρθρο 53 Ν. 4174/2013 περί τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Και κλείνοντας θα σας θυμίσω τα λόγια του Αυστριακού γκουρού του management, Peter Drucker:

«Το πρώτο βήμα σε μια αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι να αποφασίσεις πώς και προς τα πού θα αναπτυχθείς. Είναι να αποφασίσεις τι θα εγκαταλείψεις. Για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση πρέπει να έχει μια πολιτική απαλλαγής από τα υπερμεγέθη, τα απόλυτα και τα αντιπαραγωγικά»

Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει στην χώρα μας ανάπτυξη και φιλικό επιχειρείν!

Μέχρι τότε… Ψυχραιμία, Υπεύθυνα Επιχειρηματικά Βήματα, Συνετή Επιχειρηματική Στρατηγική, Ορθό Φορολογικό Σχεδιασμό και Ψηλά το κεφάλι.

… και να θυμάστε ότι η αισιόδοξη, θετική και ψύχραιμη ματιά ΔΕΝ έβλαψε ποτέ κανέναν (ούτε επαγγελματικά ούτε προσωπικά)!

06.10.2017 /της Χρύσας Σωτηράκη, Λογίστρια–Φοροτεχνικός–Σύμβουλος επιχειρήσεων της ομάδας «LOLplus – Λογιστικές Ολοκληρωμένες Λύσεις»

* site: www.lolplus.gr * Για επικοινωνία με την ομάδα μας είτε στο τηλέφωνο 211-409 7318 είτε μέσω email στο info@lolplus.grΔείτε ακόμη…

• 6.225 μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου περιλαμβάνει η λίστα της ΑΑΔΕ

• Ποιοι ξένοι έχουν επωφεληθεί από τις Golden Visa, αγοράζοντας ελληνικά ακίνητα

• Η Κύπρος ως διέξοδος στη φορολογική μέγγενη της Ελλάδος

• Τρόποι για να Ενισχύσετε τις Πωλήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts