15 Ιουλίου 2024

Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές από 01-07-2014 – Ποιοι εξαιρούνται;

Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές από 01-07-2014 – Ποιοι εξαιρούνται;

Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές από 01-07-2014Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές

Σε υποχρεωτική ασφάλιση υπάγονται πλέον από 01-07-2014 οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου. Από την υποχρεωτική υπαγωγή ασφάλισης εξαιρούνται όσοι την 01-07-2014 έχουν είκοσι πέντε έτη (25) ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός 6
μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα:

Α. Δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ : 

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές μέλη του ΣΟΕΛ που έχουν συμπληρώσει την 30.6.2014 είτε :
Α) 25 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Στον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης περιλαμβάνεται τόσο ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης είτε ως μέλος του ΣΟΕΛ είτε από οποιαδήποτε άλλη εργασία ,όσο και ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης καθώς και οποιοσδήποτε χρόνος που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι τις 30.06.2014, είτε
Β) έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα ( είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην αρ. Φ80000/οικ.27040/1798/21-11-2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών του Υπουργείου, ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ) .

2. Επίσης δεν υπάγονται οι ασκούμενοι ορκωτοί ελεγκτές –λογιστές. Αυτοί παραμένουν κατά το διάστημα της άσκησής τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , καθότι είναι
εγγεγραμμένοι σε ξεχωριστό μητρώο, τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν είναι βέβαιο ότι μετά το πέρας της άσκησης θα γίνουν ορκωτοί λογιστές –ελεγκτές.

Β. Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ όσων έχουν λιγότερες από 7.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα απαιτείται η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης τον οργανισμό και υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έκδοση σχετικής βεβαίωσης.
Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκδίδουν την βεβαίωση, η οποία κοινοποιείται στον ΟΑΕΕ εντός 3 μηνών από την υποβολή του αιτήματος .

Γ. Προθεσμία -Δικαιολογητικά για την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υπαγωγή στον ΟΑΕΕ όσων έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 7500 ημέρες ασφάλισης (25 χρόνια ασφάλισης) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ.
Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής πρέπει εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή μέχρι τις 7.10.2014, να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η απόφαση εξαίρεσης από το ο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκδίδεται εντός 3 μηνών από την υποβολή του αιτήματος η οποία κοινοποιείται στον ΟΑΕΕ.
Στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη ως Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής εγγεγραμένος στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η
αίτηση εξαίρεσης μπορεί να συνοδεύεται και από σχετική βεβαίωση του ΣΟΕΛ.

3. Κλάδοι ασφάλισης στον ΟΑΕΕ ή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η ασφάλιση και η καταβολή των εισφορών υπέρ ΟΑΕΕ γίνεται καταρχήν μόνο για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και μόνο κατόπιν επιλογής του ασφαλισμένου και στον Κλάδο Ασθένειας. Και τούτο γιατί οι ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά για τον Κλάδο Ασθένειας στον Λογαριασμό Υγείας του ΣΟΕΛ.

4. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ σε περίπτωση αναστολής άσκησης της δραστηριότητας του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ./τος 258/2005 λήξη ασφαλιστικής σχέσης είναι δυνατή μόνο μετά από διακοπή επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ. Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος λαμβάνεται
η βεβαιωθείσα από τη Δ.Ο.Υ. ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

 

>>>>***<<<<

Η Ελλάδα κορυφαίος αλλά και φθηνός προορισμός κρουαζιέρας στην Ευρώπη

Απόφαση βόμβα του Αρείου Πάγου για τα προγράμματα Stage

Συνθήκες εκμετάλευσης άνευ ορίων επικρατούν πλέον στο εργασιακό χώρο! Κουπόνια ή διαμονή αντί για μισθό! Αυτή είναι η Ελλάδα του 2014;

Άλλοι αγωνιούν για την πληρωμή των δόσεων τους και άλλοι για τη θέση του ΓΓΔΕ

Απολύσεις vs Προσλήψεων στο Δημόσιο

 Στο στόχαστο της τρόικας και τα επιδόματα; Κινδυνεύουν οι άνεργοι με ακίνητο ή αυτοκίνητο να χάσουν το επίδομα; Τι θα αποφασίσει τελικά το υπουργείο;

«Καυτοί» λογαριασμοί της ΔΕΗ από 1η Ιουλίου με αυξήσεις αλλά και θετική έκπληξη με μειώσεις σε ειδικές περιπτώσεις

ΠΑΝΙΚΟΣ σε οφειλέτες για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους χωρίς προηγουμένη ενημέρωση τους

Επιτέλους ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη και για τους ασφαλισμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ

Συνελήφθησαν απατεώνες για Φωτοβολταϊκά

 

Related posts