29 Μαρτίου 2020

Breaking News

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Δώρο Πάσχα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Δώρο Πάσχα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Δώρο Πάσχα. Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, χωρίς να απαγορεύεται βέβαια να καταβληθεί νωρίτερα. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να καταβληθεί σε είδος. Δώρο Πάσχα

Δώρο του Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για τον υπολογισμό του, λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο.

Οι Δικαιούχοι και πως υπολογίζεται

• Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται στη χρονική περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου εκάστου έτους.

• Εργαζόμενοι που εργάστηκαν σε όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται να λάβουν μισό μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβονται με μισθό ή εάν αμείβονται με ημερομίσθιο, 15 ημερομίσθια.

• Βάση υπολογισμού του Δώρου, αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

• Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ. εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

• Στην περίπτωση όμως, που δεν έχουμε ολόκληρη την παραπάνω χρονική περίοδο (από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου), είτε διότι ο εργαζόμενος αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του είτε γιατί απολύθηκε, ο (πρώην) εργαζόμενος δικαιούται να λάβει αναλογικά Δώρο, το οποίο υπολογίζεται, ως εξής:

• Εάν ήταν αμειβόμενος με μισθό, δικαιούται να λάβει ως Δώρο, ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού.

• Εάν ήταν αμειβόμενος με ημερομίσθιο, δικαιούται να λάβει ως Δώρο, ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος είχε εργαστεί λιγότερο των 8 ημερών, δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

>>>•<<<

Ίσως σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:

✎ Ποιος θα υποχωρήσει πρώτα; Η Γερμανία ή η Ελλάδα; – Who will retreat first? Germany or Greece?
✎ Σκέψεις για τη νέα ελληνική κρίση
✎ Πρόγραμμα επιδότησης (έως 50%) για Υφιστάμενες επιχειρήσεις
✎ Πρόγραμμα επιδότησης (έως 100%) για ανέργους, για ίδρυση επιχείρησης

• Σκέφτεσαι Σεμινάρια; … Εὐεπιχειρεῖν !

• Άλλα σημαντικά Νέα

Related posts