15 Ιουλίου 2024

ΓΓΔΕ: Διευκρινίσεις για την Παράταση των Δηλώσεων και για την Πληρωμή των Δόσεων

ΓΓΔΕ: Διευκρινίσεις για την Παράταση των Δηλώσεων και για την Πληρωμή των Δόσεων

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων είναι η Δευτέρα 31η/8/2015 αντί της 30ης/8/2015 (τελευταία παράταση), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 άρθρ. 7 ν.4174/2013, όπου «Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την εκπλήρωση υποχρέωσης, συμπίπτει με επίσημη αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό».

Διευκρινίζεται επίσης ότι, η Δευτέρα 31/8/2015 είναι η τελευταία ημέρα για την:

  1. εφάπαξ καταβολή του φόρου με έκπτωση 2%, για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις:
    • νομικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία,
    • φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία (από 19/7/2015).
  2. καταβολή της 1ης δόσης του φόρου, για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις:
    • νομικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία (από 28/8/2015),
    • φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν μέχρι αυτήν την ημερομηνία (από 19/7/2015).

Προκειμένου για ηλεκτρονικές πληρωμές που θα γίνουν τη Δευτέρα 31/8/2015 μέσω web–banking, η καταβολή αυτή πρέπει να γίνει εντός του ωραρίου λειτουργίας του κατά περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος.

Για τις δηλώσεις Φ.Ε. φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 που θα υποβληθούν από την 1η/9/2015 έως την 4η/9/2015, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα άρθρ. 54 ν.4174/2013.

>>>•<<<

••• Αὐξημένη ἀνταγωνιστικότητα; … Εὐεπιχειρεῖν !

ΟΑΕΔ: ‘Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης’ για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες και για ιδιωτικές επιχειρήσεις

✎  ΟΑΕΔ: Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 19.101 θέσεις Πλήρους Απασχόλησης

✎  Τρεις “δυνατές” δράσεις Επιδοτήσεων από τον Σεπτέμβριο του 2015

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

Related posts