22 Οκτωβρίου 2021

Breaking News

Μελέτη από την Τράπεζα Πειραιώς: Η Συμβολή και οι Προοπτικές του Αγροτροφικού Τομέα στην Ελλάδα

Μελέτη από την Τράπεζα Πειραιώς: Η Συμβολή και οι Προοπτικές του Αγροτροφικού Τομέα στην Ελλάδα

Δημοσιοποιήθηκε η Μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς για τον Αγροτροφικό Τομέα στη χώρα μας, την συμβολή του και τις προοπτικές του.

Οι βασικές θεματικές ενότητες της Μελέτης, είναι οι ακόλουθες:
§ Αγροτροφικός τομέας και ελληνική οικονομία
§ Εμπόριο αγροτροφικών προϊόντων
§ Μεγέθη αγροτικού τομέα σε ΕΕ και Ελλάδα
§ Η συμβολή της ΚΑΠ στην Ελλάδα
§ Προοπτικές για τις αγροτικές αγορές της ΕΕ
§ Προοπτικές για την ΕλλάδαĊė Συμπεράσματα
§ Παράρτημα

Ο Ηλίας Λεκκός Αρτέμης Λεβεντάκης, Group Chief Economist Senior Economist, αναφέρει ως προς την Μελέτη τα ακόλουθα:

Σε μία περίοδο που κρίνεται αναγκαίος ο αναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, από την παραγωγή μη διεθνώς εμπορεύσιμων σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, θεωρείται σημαντικός ο ρόλος του αγροτικού τομέα στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.
Η ανάλυση επιχειρεί να προσδιορίσει το μέγεθος της αγροτροφικής δραστηριότητας (αγροτικός τομέας και μεταποίηση τροφίμων, ποτών & καπνού) και τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία. Δεδομένου ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια προοπτικών και ανάπτυξης και ως εκ τούτου βελτίωσης του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας αναμένονται μεσοπρόθεσμα θετικοί ρυθμοί μεταβολής για το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τις γεωργικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη δεκαετία. Κρίσιμη παράμετρος της μεταβολής του αγροτικού εισοδήματος παραμένει η διαμόρφωση του κόστους παραγωγής. Επιπλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις σε ότι αφορά την ανάπτυξη και τις προοπτικές του αγροτροφικού τομέα στη χώρα μας είναι η σταδιακή αναπροσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου σε παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η σταδιακή αναπροσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας σε παραγωγή και διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας προϋποθέτουν εκτός των άλλων:

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με έμφαση στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

• Ενίσχυση μορφών συνεργασίας και δικτύωσης και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών.

• Αύξηση της προστιθέμενης αξίας με έμφαση στη μεταποίηση, τυποποίηση και πιστοποίηση.

• Χρήση νέων εργαλείων χρηματοδότησης, όπως τα προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας.

• Αξιοποίηση της δημόσιας γης.

• Εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

• Ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών.

• Παρεμβάσεις στη τεχνική υποδομή – έργα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών.

Διαβάστε ολόκληρη την Μελέτη αναλυτικά, εδώ.

>>>•<<<

••• Αὐξημένη ἀνταγωνιστικότητα; … Εὐεπιχειρεῖν !

• ΟΑΕΔ: ‘Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης’ για Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες και για ιδιωτικές επιχειρήσεις

ΟΑΕΔ: Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 19.101 θέσεις Πλήρους Απασχόλησης

 Ποιοι και Πως μπορούν να λάβουν το «Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών» του ΟΑΕΔ

Ψάχνετε για εργασία; … Αγγελίες

Άλλες σημαντικές Ειδήσεις

 

Related posts