9 Μαΐου 2021

Breaking News

Ανανέωση σε καίριες θέσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Ανανέωση σε καίριες θέσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Ανανέωση σε καίριες θέσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, φέρνουν οι αποφάσεις της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαϊδου και του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη.

Ανανέωση σε καίριες θέσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Νέοι προϊστάμενοι σε υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και της Περιφερειακής Δ/νσης ΣΔΟΕ Αττικής με καθορισμό επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Με την υπ’αριθμ. Δ2Γ1117072 ΕΞ2014 (ΦΕΚ Γ’ 1104/18-08-2014):

Επιλέγουν και τοποθετούν τον υπάλληλο Παναγιωτόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (Α.Μ 254201) του κλάδου ΠΕ Εφοριακών και με βαθμό Β’ ως Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.

Με την υπ’αριθ. Δ2Γ 1117063 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Γ’ 1104/18-08-2014)

Επιλέγουν και τοποθετούν τον υπάλληλο Βλάχο Νικόλαο του Αποστόλου (Α.Μ. 364158) του κλάδου ΠΕ Χημικών και με βαθμό Β΄ ως Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.

 

Με την υπ’ αριθμ. Δ2Γ1117062ΕΞ2014 (ΦΕΚ Γ’ 1104/18-08-2014)

Επιλέγουν και τοποθετούν την υπάλληλο Γιαλούρη Ειρήνη του Δημητρίου (A.M. 0285692) του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών και με βαθμό Β’ ως Προϊσταμένη στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.

Με την υπ’αρ. Πρωτ:Δ2Γ 1117102 ΕΞ (ΦΕΚ Γ’ 1104/18-08-2014)

Επιλέγουν και τοποθετούν τον υπάλληλο Μπάκα Ιωάννη του Δημητρίου (Α.Μ 306001) του κλάδου ΠΕ Εφοριακών και με βαθμό Β΄ ως Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.

Κάποιοι από τους ετήσιους στόχους που έχουν κληθεί οι νέοι προϊστάμενοι να επιτύχουν καθορίζονται ως ακολούθως:

1. Υλοποίηση των ποσοτικών στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ για το έτος 2014.

2. Κατάρτιση του ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης προς επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΓΓΔΕ και των λοιπών στόχων που τίθενται από το Τεχνικό Μνημόνιο και την πολιτική ηγεσία, μέχρι 31/1 εκάστου έτους.

3. Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού δράσεων για το επόμενο έτος μέχρι 31/10.

4. Υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της Γενικής Διεύθυνσης ανά εξάμηνο εκάστου έτους και εντός του πρώτου 20ημέρου από τη λήξη του εξαμήνου.

5. Ανακατανομή προσωπικού της ΓΓΔΕ βάσει της αναδιοργάνωσης μέχρι 31/12.

6. Πλήρης υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής της Γενικής Διεύθυνσης έως 1/10.

Με την υπ’ αρ. Πρωτ: Δ2Γ 1117090 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β’ 1105/18-08-2014)

Επιλέγουν και τοποθετούν τον υπάλληλο Γεώργιο Κωστολιά του Ιωάννη (Α.Μ 440719) του κλάδου ΠΕ Εφοριακών και με βαθμό Γ΄ ως Προϊστάμενο Διεύθυνσης στην Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής.

Με την εν λόγω απόφαση επιλογής και τοποθέτησης, καθορίζονται και οι παρακάτω στόχοι, όπου οφείλει να επιτύχει ο ανωτέρω Προϊστάμενος Δ/νσης, ως ακολούθως:

19082014-1

 

 

✎✎✎ Δείτε ακόμη…

 

 

 

 

 

Related posts