18 Φεβρουαρίου 2020

Breaking News

Η παρουσίαση του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015 και κριτική αυτού

Η παρουσίαση του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015 και κριτική αυτού

Η παρουσίαση του Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015 και κριτική αυτού: Έγινε η παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος και δήλωσε σχετικά τα ακόλουθα (με πλάγια γράμματα, ο σχολιασμός και κριτική μας): Σταϊκούρας

Καταθέτουμε σήμερα, προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2015.

• Διαδικασία η οποία θα διεξαχθεί σε ένα περιβάλλον σταθεροποίησης των δημόσιων οικονομικών της χώρας και αποκατάστασης της διεθνούς θέσης και αξιοπιστίας της.

• Σήμερα, οι δημοσιονομικοί στόχοι – για 3η συνεχόμενη χρονιά – επιτυγχάνονται, διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται, χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες εξαλείφονται, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ολοκληρώνεται, η επιστροφή στις αγορές σταδιακά επιτυγχάνεται και επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια, με καλύτερους όρους.

• Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το 2014:

1ον. Η χώρα θα παρουσιάσει, μετά από 6 συνεχή έτη ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης.
Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,6%, από -3,9% το 2013.
Η εκτίμηση αυτή βασίζεται, κυρίως, στις ενδείξεις σταθεροποίησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, στην ανάκαμψη των επενδύσεων, στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Εδώ εμείς ως TaxCoach, έχουμε να σημειώσουμε ότι τουλάχιστον στο α΄ εξάμηνο, η ιδιωτική κατανάλωση συρρικνώνονταν, οι επενδύσεις (ιδιωτικές και δημόσιες) παρουσιάζονταν μειωμένες όπως παρομοίως και οι εξαγωγές, ήταν μειωμένες.

• Η αποκλιμάκωση της μείωσης του ΑΕΠ το τελευταίο 18μηνο είναι ευδιάκριτη.
Τα επόμενα 2 τρίμηνα του έτους εκτιμάται ότι θα έχουμε θετικούς ρυθμούς μεταβολής, λόγω της θετικής επίπτωσης στην κατανάλωση από το «κοινωνικό μέρισμα» (που όμως εμείς λέμε ότι το «κοινωνικό» μέρισμα ούτε για πλάκα, δεν είναι ικανό στο μέγεθος και εύρος που διανεμήθηκε να οδηγήσει σε ενίσχυση της κατανάλωσης ώστε να βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας), τις ιδιαίτερα αυξημένες εισπράξεις από τον τουρισμό (οι οποίες όμως λέμε εμείς, ότι ανά άτομο ήταν μειωμένες), τη θετική επίπτωση από τη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (που εμείς λέμε ότι ήταν πολύ μικρή για να έχει κάποια σημαντική θετική επίδραση).

2ον. Η ανεργία, επί αρκετούς μήνες, αν και οριακά, υποχωρεί.
Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι θετικό και καλύτερο από το 2013.
Το μέσο ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί, περίπου, στο 27%.
Σε εθνικολογιστική βάση, στο 24,5%, από 25,8% το 2013.
Βέβαια, η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή.
Ενώ τα υψηλά ποσοστά νέων και μακροχρόνια ανέργων αποδεικνύουν το διαρθρωτικό χαρακτήρα της.

Εδώ, εμείς έχουμε να σημειώσουμε ότι η «σταθεροποίηση» ή «μικρή κάμψη» της ανεργίας, έρχεται ως αποτέλεσμα μείωσης και όχι αύξησης των απασχολουμένων σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, αλλά η ανεργία μειώθηκε ελαφρώς ως ποσοστό, αφενός λόγω της εντονότερης μείωσης του συνολικού εργαζόμενου δυναμικού, αφετέρου λόγω του πλήθους κυβερνητικών προγραμμάτων, κυρίως 5μηνης απασχόλησης, που το αποτέλεσμα αυτών των προγραμμάτων στην απασχόληση είναι ευκαιριακό και όχι βέβαια μόνιμο.

3ον. Οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται.
Για 3η συνεχόμενη χρονιά.
Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα €3,6 δισ. ή στο 2% του ΑΕΠ. Σημαντικά υψηλότερο τόσο έναντι του στόχου, που είναι 1,5% του ΑΕΠ, όσο και έναντι της περυσινής χρονιάς, που ήταν 0,8% του ΑΕΠ.
Έχοντας μάλιστα ενσωματώσει στην εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού, σε σχέση με τις προβλέψεις, την καταβολή «κοινωνικού μερίσματος» (€525 εκατ.), την ενίσχυση – ξεκινώντας από εφέτος – αποδοχών και συντάξεων δικαστικών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχων (€541 εκατ.), καθώς και την επίπτωση από τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Αυτό μάλιστα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs).
Ούτε τα ποσά που αντιστοιχούν στα Securities Market Programme (SMPs) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Με αυτά, το πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα €6,1 δισ. ή στο 3,3% του ΑΕΠ.

Εδώ εμείς, έχουμε να σημειώσουμε ότι όλες οι παραπάνω παροχές που ανάφερε ο αναπληρωτής υπουργός, είναι σταγόνες που προσθέτουν κάποια ρευστότητα στην αγορά, απέναντι σε χείμαρρους που βγάζουν ρευστότητα από την αγορά, όπως υπερφορολόγηση, περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων στην συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας και γενικότερα περικοπές δαπανών.

4ον. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, εκτιμάται ότι θα περιορισθεί στο 0,8% του ΑΕΠ. Από 1,9% το 2013 και 5,8% το 2012.

Δεν διαφωνούμε αλλά πέραν από το αποτέλεσμα, παίζει σημαντικότατο ρόλο, ο τρόπος που επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα. Και βέβαια, το έλλειμμα περιορίζεται ως επί το πλείστον με οριζόντιες γενικευμένες και άδικες περικοπές, που πλήττουν τους πολίτες γενικότερα της χώρας, χωρίς να φταίνε αυτοί για τα ελλείμματα. Και η κουτσή Μαριώ, εάν της έλεγαν να πετύχει πλεόνασμα, θα άρχιζε να κόβει οπουδήποτε μέχρι να το πετύχει. Είναι επιτυχία αυτό ή η επιτυχία θα ήταν να επιτευχθεί με περιορισμό της σπατάλης εκεί που υπάρχει, με κάθετες παρεμβάσεις;

5ον. Το δημόσιο χρέος σταθεροποιείται.
Αναμένεται να διαμορφωθεί στα €318,6 δισ. ή στο 175% του ΑΕΠ. Όσο περίπου, και το 2013. Ενώ οι δαπάνες για τόκους συνεχίζουν να μειώνονται.
Για την Κεντρική Διοίκηση αυτές οι δαπάνες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα €5,7 δισ., μειωμένες κατά €200 εκατ. σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, λόγω της σημαντικής μείωσης, τους τελευταίους μήνες, των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων.
Έτσι, οι δαπάνες για τόκους είναι μειωμένες κατά 53% σε σχέση με το 2012 και κατά 65% σε σχέση με το 2011.
Και ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνονται στο 3,1% το 2014, από 6,3% το 2012 και 7,8% το 2011.

Εδώ εμείς έχουμε να σημειώσουμε ότι όταν ένα χρέος είναι στο 175% του ΑΕΠ, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να διαπιστώσεις ότι αφενός δεν είναι βιώσιμο, αφετέρου για όσο καιρό εξυπηρετείται στο σύνολό του, στερεί πολύτιμους πόρους που διαφορετικά θα έμεναν εντός της χώρας, στην πραγματική οικονομία, βοηθώντας την να λειτουργήσει κατάτι καλύτερα.

Πιο αναλυτικά, σε ότι αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2014:

§ Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα €49,7 δισ. , μειωμένα περίπου κατά €1 δισ. έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
Η απόκλιση αυτή υπερκαλύπτεται, σε δημοσιονομική βάση, κυρίως από την παράταση στην προθεσμία καταβολής των 2 δόσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), οι οποίες θα εισπραχθούν τους 2 πρώτους μήνες του 2015.
Λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικολογιστικές προσαρμογές, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 49,7 δισ. ευρώ, αυξημένα οριακά έναντι του στόχου.
Γεγονός που συνιστά θετική προοπτική για την επίτευξη του στόχου στο σκέλος των εσόδων και για το 2015.

Εδώ εμείς έχουμε απλώς να σημειώσουμε ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο έχουν ανέλθει σχεδόν σε €70 δισ. και κάθε μήνα προστίθεται πλέον, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ληξιπρόθεσμων χρεών. Είναι σαφές ότι μεγάλη μερίδα των φορολογουμένων, έχει ξεπεράσει τις φοροδοτικές του αντοχές και έχει εξαντληθεί.

§ Οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα €42,5 δισ., μειωμένες κατά €128 εκατ. έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και κατά €1,7 δισ. σε σχέση με το 2013.
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το γεγονός ότι έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

§ Οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα €6,8 δισ. από τα οποία, €6,1 δισ. θα διατεθούν για έργα συγχρηματοδοτούμενα και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπόλοιπα €700 εκατ. για έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους.

Συμπερασματικά, το 2014, η χώρα θα επιτύχει, για 2η χρονιά, υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, θα παρουσιάσει, μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, θετικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ενώ επέστρεψε, μετά από 4 χρόνια, στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για μεσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Εδώ εμείς έχουμε να σημειώσουμε, ότι όπως μπορείτε να δείτε και από τα άρθρα που παρουσιάζονται παρακάτω στους συνδέσμους, ο κ. Σταϊκούρας προσπαθεί να παρουσιάσει μια θετική εικόνα, που δεν συνάδει όμως με την πραγματικότητα, καθώς όλα τα άρθρα που βάζουμε από κάτω, αναφέρονται σε διαπιστώσεις βάσει δεδομένων στοιχείων.

Οφείλουμε λοιπόν, με σκληρή δουλειά, αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια πλέον, να μετατρέψουμε, το συντομότερο δυνατό, την παρούσα σταθεροποίηση της οικονομίας σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή.
Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε υιοθετώντας και εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης.
Σχέδιο που εδράζεται στη σταδιακή ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των πολιτών, στη συνέχιση της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην περαιτέρω προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου και στην επιτάχυνση των δομικών αλλαγών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

Σ’ αυτό το περιβάλλον και μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2015.
Έτος στο οποίο προβλέπεται:

1ον. Το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 2,9%.
Η αύξηση προβλέπεται να προέλθει, κυρίως, από την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και την ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών.
Εκτιμάται ότι θετικές επιδράσεις θα έχουν η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, η συνέχιση της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία.
Σημαντική προβλέπεται να είναι και η βελτίωση στις συνθήκες ρευστότητας της οικονομίας, που αναμένεται να επηρεαστούν θετικά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και από την προβλεπόμενη, μερική, χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη μετά την απόφαση να διεξαχθούν μια σειρά από στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.
Θετικές επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν ακόμη ποσοτικά προσδιορισθεί, αναμένεται να έχουν η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω της μείωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, η πλήρης απόδοση – σε ετήσια βάση – του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών που άρχισε να ισχύει από τα μέσα του 2014, η αύξηση της μεταφερόμενης επίδρασης του 2014 στο 2015 καθώς η εξέλιξη του ΑΕΠ στα 2 τελευταία τρίμηνα του 2014 αναμένεται θετική και η συνέχιση, βάσει των σημερινών ενδείξεων, της μεγάλης αύξησης του τουρισμού και το 2015.
Βέβαια, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν υψηλοί και αυξημένοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

Εδώ εμείς, έχουμε να σημειώσουμε ότι όλα τα προαναφερθέντα περί στόχου αύξησης του ΑΕΠ κατά 2,9% το 2015, είναι αυθαίρετα, καθώς δεν ‘πατάνε’ σε στέρεα βάση. Η ‘στέρεα’ βάση θα ήταν τα επιτεύγματα του 2014, που όπως προαναφέρθηκαν, ένα προς ένα, καταρρίπτεται.

2ον. Το ποσοστό ανεργίας, αντιδρώντας με κάποιο βαθμό υστέρησης στην πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, προβλέπεται να μειωθεί.
Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί, σε εθνικολογιστική βάση, στο 22,5% του εργατικού δυναμικού, από 24,5% το 2014.
Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6%.
Εξηγήσαμε πιο πριν τα της «μείωσης» της ανεργίας, οπότε και οι εκτιμήσεις για το 2015 είναι έωλες.

3ον. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα €5,4 δισ. ή στο 2,9% του ΑΕΠ, περίπου στο στόχο του Προγράμματος.
Κυρίως εξαιτίας της επιστροφής της οικονομίας σε διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης.
Έτσι, προβλέπεται αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς νέες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών.
Στο Προσχέδιο μάλιστα ενσωματώνεται η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η μείωση – από εφέτος – των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η ενίσχυση των εισοδημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Εμείς, αμφισβητούμε ότι έτσι όπως έχει η κατάσταση στην οικονομία σήμερα, μπορεί το 2015 να οδηγηθούμε σε πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,9% του ΑΕΠ λόγω μεγέθυνσης της οικονομίας που ανάφερε ο υπουργός. Εάν επιτευχθεί, θα γίνει με την γνώριμη μέθοδο της κουτσής Μαριώς, που κόβουμε όπου είναι ευκολότερο – αλλά άδικο για τους πολίτες – προκειμένου να βγουν τα νούμερα.

4ον. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ισοσκελισμένο.
Εκτιμάται δημοσιονομικό έλλειμμα 0,2% το 2015, από 0,8% το 2014 και 1,9% το 2013.
Και αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει πιθανές θετικές επιδράσεις από τη μεταφορά της καλύτερης εκτέλεσης – στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών – του 2014 στο 2015, την προσδοκόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων κατά το 2ο εξάμηνο του 2014, την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, την εξοικονόμηση πόρων από την ολοκλήρωση της επισκόπησης δαπανών σε 6 Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, τις δευτερογενείς επιπτώσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση της ρευστότητας μετά την επαναφορά του Ελληνικού Δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, τη χρήση εργαλείων χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής αρμοδιότητας της ΕΚΤ.

Εδώ, εμείς έχουμε να σημειώσουμε ότι οι ΟΤΑ δείχνουν πλέον φαινόμενα χαλάρωσης, επομένως δεν ευσταθεί η αισιοδοξία της κυβέρνησης. Δείτε εδώ.

Βέβαια δεν παραγνωρίζονται οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι.
Οι περισσότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όχι στο Κράτος.
Σχετίζονται με τα μεγέθη του Προϋπολογισμού των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες), με την εισπραξιμότητα ασφαλιστικών εισφορών, με την υπέρβαση της συνταξιοδοτικής δαπάνης λόγω αυξημένου αριθμού νέων συνταξιούχων, με την υπέρβαση δαπανών σε κατηγορίες παροχών ασθένειας που δεν εφαρμόζονται μηχανισμοί αυτόματης επιστροφής.
Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού τους.

5ον. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα €316 δισ. ή στο 168% του ΑΕΠ. Μειωμένο κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2014.
Η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος και στη μεγέθυνση της οικονομίας.
Οι δαπάνες για τόκους χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπονται να διαμορφωθούν στα €5,9 δισ., μειωμένες κατά €200 εκατ. σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

Πιο αναλυτικά, σε ότι αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015:

§ Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν στα €50,7 δισ., αυξημένα περίπου κατά €1 δισ. έναντι του 2014.
Πως θα το πετύχουν αυτό, όταν μεγάλο μέρος των φορολογουμένων δείχνουν φοροδοτική εξάνλτηση; Εάν από την άλλη μεριά, κάπως το πετύχουν, θα σημάνει ότι θα έχει βγει από την πραγματική οικονομία πολύτιμη ρευστότητα, άρα πως θα επιτευχθεί η μεγέθυνση που ευαγγέλει;

§ Οι πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν στα €41,8 δισ., αυξημένες κατά €380 εκατ. έναντι του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης καταβολής αυξημένων αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχων.

§ Το ύψος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα €6,4 δισ., όσο προβλέπονταν και στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.
Η αναπτυξιακή πολιτική προωθείται με την εντατικοποίηση των ενεργειών για ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την επίσπευση των ενεργειών για έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020.
Ειδικά, όσον αφορά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, επιχειρείται η εμπροσθοβαρής απορρόφηση πόρων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Συμπερασματικά, η χώρα εισέρχεται σε μια μακρά περίοδο διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης και πρωτογενών πλεονασμάτων, που θα φέρουν αύξηση στην απασχόληση, μείωση στην ανεργία και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα των πρωτόγνωρων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Θυσίες οι οποίες δεν πρέπει να πάνε χαμένες.
Με γνώμονα την κρισιμότητα των στιγμών και το μέγεθος της προσπάθειας που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα η Ελληνική κοινωνία, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και δανειστές, όσο και την επιτακτική ανάγκη για συνεννόηση, σύνεση, συνεργασία, ρεαλισμό και διορατικότητα όλων των μελών του Κοινοβουλίου, προσβλέπουμε σε μια ειλικρινή και δημιουργική συζήτηση επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2015.

>>>•<<<

Για να δείτε την στρεβλή εικόνα που παρουσίασε ο υπουργός, διαβάστε τα παρακάτω άρθρα, όπου ένα προς ένα, καταρρίπτεται όλη η επιχειρηματολογία του για δημιουργία θετικής εικόνας:

✎ Αυξητική και στο οκτάμηνο η πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο
✎ ΙΚΑ: στα 59,8 εκατομ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και μήνα Ιούλιο 2014
✎ Μας παίρνουν τις καταθέσεις!
✎ Οικονομικό Βαρόμετρο του ΕΒΕΑ: σχεδόν 6 στους 10 αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους
✎ Έλλειμμα ρευστότητας €18 δισ. στην αγορά
✎ Συρρικνώνεται και στο εννεάμηνο η βιοτεχνική δραστηριότητα στην Θεσσαλονίκη
✎ Διαμορφώνεται αρνητική τάση στις Ελληνικές Εξαγωγές
✎ Κάμψη της Βιομηχανικής Παραγωγής και τον Ιούλιο
✎ Περικοπής μισθών συνέχεια
✎ Μεγάλες μειώσεις μισθών των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο
✎ Μεγάλο Έλλειμμα στο ΕΤΕΑ, θα οδηγήσει σε νέες περικοπές των επικουρικών συντάξεων
✎ Μικρή μείωση του ποσοστού Ανεργίας τον Ιούνιο
✎ Η συντομότερη Ανάλυση της Ελληνικής (Μνημονιακής) Οικονομίας

Related posts